British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2011, 09:30 GMT 10:30 UK
Pobol y Brifwyl: Alan Gwynant

Mae Newyddion Arlein BBC Cymru wedi bod yn siarad gyda nifer o bobl am eu gwaith a'u cyfrifoldebau ar drothwy'r Eisteddfod yn Wrecsam a'r Fro eleni. Alys Lewis gafodd sgwrs gyda Chyfarwyddwr Technegol yr Eisteddfod, Alan Gwynant.


Alan Gwynant ar faes yr eisteddfod
Mae Alan Gwynant yn gyfrifol am baratoi'r Maes cyn yr Eisteddfod

Er mai wythnos mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn para mae'n bosib y bydd Alan Gwynant wedi treulio pedwar mis ar y Maes.

Fo sy'n gyfrifol am baratoi'r holl Faes cyn yr Eisteddfod ac yna ei glirio wedyn.

Yn ogystal â chodi'r holl adeiladau, mae angen gosod ffyrdd a threfnu dŵr, trydan a charthffosiaeth, goleuadau a sain.

Ac wedi i'r Eisteddfod orffen mae'n rhaid dychwelyd y tir i'r ffermwr yn union fel yr oedd o gynt.

"'Dan ni'n dechrau ym mis Mai ac yn gobeithio gorffen canol mis Medi, os yw'r tywydd yn caniatáu," meddai.

Mae Alan wedi gweithio ar tua 30 o Eisteddfodau ac yn dweud bod pob maes yn wahanol.

Dim ymlacio

"Mae pob un a'i broblemau arbennig," meddai.

"Y flwyddyn yma mae'r tywydd wedi bod o'n plaid ni, ond mae'r Maes wedi bod yn fwy anwastad na 'swn i'n hoffi."

Does 'na ddim mynediad i'r cyhoedd ar y Maes tra bod Alan a thua 200 o bobl yn paratoi'r ardal.

Maes yr Eisteddfod
Mae 'na lot o waith gosod stondinau a ffyrdd ar y tir cyn i'r Eisteddfod ddechrau

A dydy'r gwaith ddim yn gorffen wedi i'r Eisteddfod ddechrau.

"Fe fydd dros 75 ohonon ni yn byw ar y Maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod i gadw popeth i fynd," meddai.

"Mae'n swydd 24 awr yn ystod yr wythnos.

"Mae cyfrifoldeb am bob peth - carafannau, maes ieuenctid, parcio, Maes B a Maes C yn ogystal ag iechyd a diogelwch pawb sydd ar y Maes."

Bydd 12,000 metr sgwâr o garped yn cael ei defnyddio ar y Maes yn ystod yr wythnos.

Bydd 300,000 galwyn o ddŵr yn cael ei ddefnyddio a bydd angen gwaredu 430,000 galwyn o garthffosiaeth.

"Ers pan dwi wedi dechrau gweithio ar yr Eisteddfod mae 'di dyblu mewn maint," meddai.

"Mae mwy o stondinau a charafannau hefyd."

Er bod y paratoadau yn mynd yn dda ar gyfer yr ŵyl fydd 'na ddim cyfle i Alan ymlacio hyd yn oed pan orffennith yr Eisteddfod.

"Unwaith mae'r Eisteddfod yn dechrau 'dan ni'n meddwl am ei dynnu i lawr!

"Mae pobl yn dweud 'Rhaid bod chi'n drist i weld y babell yn dod lawr' ond dwi'n barod yn meddwl am Eisteddfod blwyddyn nesa'".
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific