British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2011, 06:39 GMT 07:39 UK
Mwy o blant Cymru yn byw mewn tlodi

Plentyn
Mae'r dasg o ddiddymu tlodi plant erbyn 2020 "bellach yn aruthrol"

Mae ymchwil newydd yn dangos fod mwy o blant Cymru yn byw mewn tlodi nag oedd bum mlynedd yn ôl.

Dywed yr ymchwil - gan Sefydliad Joseph Rowntree - fod graddfa tlodi plant wedi disgyn yn gyflym rhwng 2000 hyd at 2005-06, ond wedi cynyddu eto ers hynny.

Canlyniad yr ymchwil yw y bydd rhaid i'r raddfa ddisgyn bedair gwaith yn gyflymach dros y deng mlynedd nesaf os yw Llywodraeth Cymru am gyrraedd ei tharged er mwyn diddymu tlodi plant erbyn 2020.

Ers 2006, mae'r canran o blant s'n byw mewn cartrefi incwm isel wedi codi o 5% i 33% - tua 200,000 o blant.

Gwaith

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos bod hanner y plant sy'n byw mewn tlodi yn byw mewn cartrefi lle mae'r teulu'n gweithio, ond nad yw eu hincwm yn ddigon uchel i godi allan o dlodi.

Dywed y sefydliad o ganlyniad, nad oes modd diddymu tlodi plant drwy gael teuluoedd yn ôl i weithio yn unig - rhaid mynd i'r afael a thlodi o fewn gwaith yn ogystal.

Mae'r adroddiad yn ychwanegu fod y sefyllfa o ran gwaith yn ddigalon gyda rhyw 300,000 o bobl naill ai'n ddi-waith, mewn swydd rhan amser am nad oes swydd llawn amser ar gael neu yn anactif n economaidd.

Mae hynny'n cyfateb i un o bob chwech o'r boblogaeth sydd o fewn oed gweithio.

Yn wir mae'r adroddiad yn nodi newidiadau ers 2004, gan gynnwys :-

Diweithdra wedi mwy na dyblu;

  • Y cynnydd mewn diweithdra wedi bod yn waeth ymysg dynion na merched, yn enwedig ymhlith pobl rhwng 16 a 24 oed (23,000 o ddynion a 5,000 o ferched);
  • Ymhlith y rhai rhwng 25 a 64 oed, mae diweithdra wedi cynyddu o 22,000 o ddynion a 14,000 o ferched;
  • Nifer y bobl sy'n gweithio rhan amser am na fedran nhw ddod o hyd i swydd llawn amser wedi codi o 23,000.

Anabledd

Anabledd yw un broblem arall, medd yr adroddiad, gyda thraean o oedolion incwm isel naill ai'n anabl eu hunain, neu gyda phartner anabl.

"Bydd y newidiadau i fudd-daliadau anabledd yn cynyddu'r nifer sy'n chwilio am waith," rheolwr ymchwil a pholisi JRF, Chris Goulden.

"Mewn marchnad waith sy'n heriol yn barod, fe fydd hyn yn ei gwneud hi'n anoddach fyth i gael gwaith a dianc o dlodi yng Nghymru."

Cyd awdur yr adroddiad yw Dr Peter Kenway.

"Mae diddymu tlodi plant erbyn 2020 bellach yn dasg aruthrol, a rhaid i ni bellach edrych y tu hwnt i hynny," meddai.

"Mae gwneud bywyd yn oddefol i blant sydd mewn tlodi'r un mor bwysig.

"Mae cael digon o wasanaethau safonol, fforddiadwy, o feysydd chwarae i iechyd a thrafnidiaeth yn bwysig dros ben a rhaid adolygu'r rhain er mwyn sicrhau eu bod yn ateb y galw i deuluoedd ar incwm isel.

"Bydd angen gweithredu ar frys ar draws Llywodraeth Cymru i wneud hyn, ac nid dim ond cyfrifoldeb y gweinidog tlodi plant - rhaid cael ymrwymiad ac arweiniad o'r brig."

Bydd adroddiad Sefydliad Joseph Rowntree yn cael ei gyhoeddi swyddogol yng nghanolfan Urdd Gobaith Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, fore Iau, Gorffennaf 7.HEFYD
'Trosglwyddo tlodi ac anfantais'
12 Mai 11 |  Newyddion
Galw am daclo tlodi plant
23 Chwef 11 |  Newyddion
Tlodi plant: Glynu at darged
03 Chwef 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific