British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Gorffennaf 2011, 05:38 GMT 06:38 UK
Llywodraeth Cymru yn gwario £17.8m ar gynllun diswyddo-ymddeol

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

Swyddfeydd ym Mharc Cathays, Caerdydd
Trwy'r cynllun hwn bydd y llywodraeth yn arbed dros £16 miliwn y flwyddyn

Mae undeb yn bryderus am raddfa'r diswyddiadau gan Lywodraeth Cymru a'r effaith ar allu'r llywodraeth i gyflawni eu dyletswyddau ac ar lefelau gwaith y staff fydd ar ôl.

Fe adawodd 380 o weithwyr wasanaeth sifil Llywodraeth Cymru oherwydd cynllun diswyddo-ymddeol yn gynnar gwirfoddol yn y flwyddyn 2010-11.

Bydd rhaid i Lywodraeth Cymru dalu costau'r cynllun gwerth £17.8 miliwn dros nifer o flynyddoedd.

Fe ddaeth y wybodaeth i law oherwydd cais Newyddion Ar-lein o dan y Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

Ond trwy'r cynllun hwn bydd y llywodraeth yn arbed dros £16 miliwn y flwyddyn.

Diswyddo gorfodol

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau bod dau unigolyn wedi gorfod cael eu diswyddo'n gorfodol.

Cafodd y ddau daliad gwerth cyfanswm o £111,846 rhyngddyn nhw ar ôl i swyddfa yn Ne Corea gau.

Diben y swyddfa oedd denu buddsoddiad i Gymru ond nid oedd yn denu cymaint o fuddsoddiad â'r disgwyl.

Mae'r llywodraeth wedi dweud bod yr arian gafodd ei arbed drwy gau'r swyddfa'n sylweddol uwch na'r costau diswyddo.

Cafodd 70 o unigolion yn 2008-09 daliad am wirfoddoli ar gyfer y cynllun diswyddo-ymddeol yn gynnar ac fe gafodd 33 o bobl daliadau o'r fath yn 2009-10.

O dan 50

O dan ddarpariaethau Cynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil, a oedd mewn grym tan ddiwedd 2010, cafodd staff o dan 50 oed delerau gwirfoddol diswyddo'n gynnar ac ystyriwyd bod y rheini dros 50 oed wedi dewis ymddeol yn gynnar.

O dan delerau'r cynllun iawndal, cafodd yr unigolion un taliad iawndal ond yn achos ymddeol yn gynnar cafodd yr unigolion gyfrandaliad a dechreuodd y taliadau pensiwn yn gynnar.

Yn 2008-09 £48,927.50 oedd y gost uchaf i'r sefydliad o golli unigolyn a £42,147.53 oedd y gost uchaf yn 2009-2010.

Yn y ddau achos o ddiswyddo gorfodol, gwnaed dau daliad diswyddo untro. £99,053 oedd yr un mwyaf.

'Pryderus'

Dywedodd Darren Williams ar ran Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS): "Rydym yn bryderus am raddfa'r diswyddiadau gan Lywodraeth Cymru.

"Maen nhw eisiau lleihau niferoedd eu staff o 6500 i 5000.

"Fe fydd gan hynny oblygiadau i lefelau gwaith y staff fydd ar ôl a hefyd ar allu'r llywodraeth i gyflawni eu dyletswyddau".HEFYD
Pryder am swyddfeydd Llywodraeth Cymru
05 Gorff 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific