British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2011, 11:18 GMT 12:18 UK
Cyflwyno'r Goron i'r Eisteddfod

Coron Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011

Mae Coron Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro wedi ei chyflwyno i Gadeirydd Pwyllgor Gwaith y Brifwyl.

Eleni mae nodweddion y Goron yn cyfeirio at ardal Wrecsam a'r Fro a'r dathliadau 150 oed.

John Price o Fachynlleth gynlluniodd hi.

Rhoddir y Goron a'r wobr ariannol (£750) eleni gan Brif Gyfrinfa Talaith Gogledd Cymru.

Mae band y Goron yn cynrychioli un o safleoedd treftadaeth y byd, Pont ddŵr Froncysyllte, ac mae'r band yn rhan ganolog o'r Goron.

John gynlluniodd Goronau 1997, 2001 a 2003.

Glo

Dywedodd fod y Brifwyl yn gyfle i greu pontydd rhwng sefydliadau, rhwng siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a'r di-Gymraeg, ynghyd â'r rheini sydd wedi symud i'r ardal.

Mae'r Nod Cyfrin yng nghanol y Goron wedi'i wneud o lo.

Ieuan Redvers Jones - Prif Feistr Seiri Rhyddion Talaith Gogledd Cymru; John Price - gwneuthyrwr y Goron; Hywel Wyn Edwards - Trefnydd yr Eisteddfod a Philip Davies, Is Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Wrecsam
Cafodd y Goron ei chyflwyno i Bwyllgor Gwaith yr Eisteddfod gan Brif Gyfrinfa Talaith Gogledd Cymru

"Y peth euraidd i ni fel Cymry yw'r Eisteddfod, a glo oedd 'aur' ardal ddiwydiannol Wrecsam, felly roedd yn bwysig bod glo'n cael ei gynnwys rywle ar y Goron.

"Ar y naill ochr i'r Nod Cyfrin mae glöwr a gweithiwr haearn, ac mae cerfluniau o'r rhain i'w gweld yng nghanol tref Wrecsam.

"Hefyd mae cyfeiriad at addysg, yr eglwysi, Trychineb Gresffordd, y system gamlas, coeden ywen Penley, sy'n 500 oed, medd rhai, a dolen drws gan fod yr Eisteddfod yn agor y drws i bawb sy'n byw yn y dalgylch, siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, ac yn agor y drws ar un o wyliau celfyddydol mawr y byd."

Dywedodd Aled Roberts, cadeirydd y pwyllgor gwaith, ei bod yn bleser derbyn y Goron.

'Hanes'

"Mae hon yn Goron ysblennydd, ac mae'n llwyddo i adlewyrchu hanes a threftadaeth gyfoethog Wrecsam a'r dalgylch.

"Mae John wedi creu tair Coron Genedlaethol o'r blaen, a'r tair wedi'u hennill, felly gobeithio bod hyn yn golygu y bydd teilyngdod ar lwyfan y Pafiliwn brynhawn Llun yr Eisteddfod eleni.

"Diolchwn i Brif Gyfrinfa Talaith Gogledd Cymru am eu haelioni."

Dywedodd Ieuan Redvers Jones, Prif Feistr Seiri Rhyddion Talaith Gogledd Cymru, eu bod yn cydnabod pwysigrwydd yr Eisteddfod.

"Roeddem yn falch o'r cyfle i gyflwyno'r Goron eleni.

Dilyniant

"Rwy'n gobeithio y bydd y cyflwyniad hwn yn cadarnhau cefnogaeth y Seiri Rhyddion i ddiwylliant a gwerthoedd Cymru.

"Mae'n bleser personol i mi gyflwyno Coron Eisteddfod Wrecsam, gan y magwyd fy nhad yn Adwy'r Clawdd."

Caiff y Goron ei chyflwyno i'r bardd buddugol am ddilyniant o gerddi di-gynghanedd heb fod dros 250 llinell ar y testun Gwythiennau.

Y beirniaid yw Gwyn Thomas, Alan Llwyd a Nesta Wyn Jones.

Fe fydd Seremoni'r Coroni ddydd Llun, Awst 1, am 4.30pm.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific