British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Gorffennaf 2011, 05:41 GMT 06:41 UK
'Methiannau sylweddol'

Graddedigion
Mae pum sefydliad yng Nghymru yn cyflwyno graddau Prifysgol Cymru

Mae corff llywodraethol Prifysgol Cymru - sy'n cynnwys hanner arweinwyr prifysgolion y wlad - wedi cael eu cyhuddo o "fethiannau sylweddol" wrth ddelio gyda phartneriaethau tramor.

Daw'r cyhuddiad yn llythyr Prif weithredwr y corff sy'n ariannu prifysgolion yng Nghymru.

Mae'n dilyn adroddiad damniol corff arolygu addysg uwch, y QAA, oedd yn beirniadu'r modd y mae'r brifysgol yn awdurdodi colegau tramor i gynnig eu graddau.

Cadarnhaodd Prifysgol Cymru fod ei chadeirydd wedi derbyn y llythyr ond nad oedd am wneud sylw pellach.

130 sefydliad

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig graddau, ac yn rheoli safonau, mewn pump o sefydliadau Cymru, ac mae is-gangellorion y sefydliadau yna ar gyngor rheoli'r Brifysgol.

Ond doedd neb o Athrofa'r Brifysgol, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Casnewydd na Phrifysgol Fetropolitan Abertawe ar gael i wneud sylw.

Prifysgol Cymru yw'r ail sefydliad mwyaf ym Mhrydain i gynnig graddau, ac wedi awdurdodi 130 o sefydliadau drwy'r byd i gynnig cyrsiau yn arwain am gymwysterau sydd yr un peth a'r rhai sy'n cael eu cynnig yng Nghymru.

'Mwy pryderus'

Mae angen ymateb buan ac effeithiol er mwyn lleihau'r niwed i enw da'r Brifysgol ei hun ac i bob prifysgol yng Nghymru
Athro Philip Gummett

Mae'r llythyr ddaeth i law'r BBC gan yr Athro Philip Gummett - Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - at gadeirydd cyngor Prifysgol Cymru yn dweud:

"Gan fy mod wedi darllen sawl adroddiad QAA dros y blynyddoedd, rwy'n ystyried bod yr adroddiadau hyn yn cynnwys canfyddiadau anhygoel, ac wedi eu lleisio mewn termau na welais yn cael eu defnyddio o'r blaen gan y QAA.

"Does dim prinder cyngor ffurfiol ac anffurfiol wedi ei roi, o du mewn a thu allan i'r Brifysgol, yn y blynyddoedd diweddar am y risg y mae'n wynebu, sy'n gwneud y sefyllfa bresennol yn fwy pryderus fyth.

"Mae'n glir er gwaetha'r holl gyngor yma fod yna fethiannau sylweddol o brosesau canolog, ac o ddiffyg arolygiaeth o'r prosesau gan uwch reolwyr a'r Cyngor.

"Mae angen ymateb buan ac effeithiol er mwyn lleihau'r niwed i enw da'r Brifysgol ei hun ac i bob prifysgol yng Nghymru."

Pryderon

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r gweinidog wedi codi pryderon difrifol am y niwed sy'n cael ei achosi gan fethiannau Prifysgol Cymru i enw da addysg uwch Cymru yn rhyngwladol.

"Rydym wedi gofyn i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru baratoi adroddiad ar ba gamau y mae corff llywodraethol Prifysgol Cymru wedi eu cymryd ynglŷn â gweithgareddau rhyngwladol y Brifysgol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae'r llythyr yma yn rhan o'r broses honno."HEFYD
Adroddiad 'damniol' i brifysgol
22 Meh 11 |  Newyddion
'Dirwyn prifysgol i ben?'
22 Maw 11 |  Newyddion
Graddau: Cyfarwyddwr yn ymddiswyddo
09 Tach 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific