British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2011, 17:19 GMT 18:19 UK
Dim sedd i John Dixon

John Dixon
Ni fydd John Dixon yn cael cymryd ei sedd yn y Senedd

Fydd y Democratiaid Rhyddfrydol ddim yn ceisio adfer John Dixon i sedd Canol De Cymru yn y Cynulliad yn dilyn adroddiad y Comisiynydd Safonau.

Cafodd Mr Dixon ei ddiarddel o'r Cynulliad am fod yn aelod o'r Cyngor Gofal adeg ei etholiad fis Mai - sefydliad sydd wedi ei wahardd i aelodau Cynulliad.

Roedd aelodau'r Cynulliad i fod i bleidleisio p'un ai i'w adfer i'r Cynulliad ai peidio ddydd Mercher.

Ond dywed adroddiad y Comisiynydd Safonau - Gerard Elias - bod dyletswydd ar Mr Dixon i wirio a oedd yn aelod o sefydliad gwaharddedig a wnaeth e ddim.

Yn dilyn hynny mae ei blaid wedi cyhoeddi na fyddan nhw'n ceisio ei adfer i'r Cynulliad.

Maen nhw'n parhau i geisio adfer Aled Roberts i'r Cynulliad.

'Amgylchiadau gwahanol'

Aled Roberts
Roedd yr adrodiad yn dweud fod amgylchiadau Aled Roberts yn gwbl wahanol

Cafodd Mr Roberts ei ddiarddel am fod yn aelod o'r Tribiwnlys Prisio, ond mae adroddiad Mr Elias yn dweud yn ddiamwys bod Mr Roberts wedi gwneud popeth oedd yn ddisgwyliedig ohono i sicrhau ei fod yn gymwys i sefyll ond bod y wybodaeth a gafodd wedi bod yn wallus.

"Mae adroddiad Elias yn ymdrin â'r ddau achos yn wahanol, gan fod yr amgylchiadau yn wahanol iawn," meddai Kirsty Williams AC, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

"Mae'n dweud ei fod yn gweld fod Aled Roberts wedi gwneud popeth y gellid bod wedi disgwyl iddo yn rhesymol ei wneud wrth sicrhau nad oedd wedi'i anghymhwyso rhag cael ei enwebu neu ei ethol yn Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol.

"Mae Gerard Elias hefyd yn delio â'r ffaith i'r arweiniad gafodd Aled Roberts trwy gyfrwng y Gymraeg fod yn anghywir ac yn dweud bod 'hawl ganddo i dybio y byddai'r fersiwn Gymraeg yn adlewyrchu'r fersiwn Saesneg ar bob adeg ac ym mhob agwedd'.

"Rydw i'n croesawu datganiad y Comisiwn Etholiadol sydd wedi cydnabod eu camgymeriad ac wedi ymddiheuro.

"Mae hi'n amlwg bod y mater yma o bwysigrwydd aruthrol i ddyfodol cydraddoldeb yr iaith Gymraeg, i enw da'r Cynulliad ac i ddatganoli Cymreig.

"Fe fydda i'n gwneud popeth alla i i berswadio cydweithwyr y dylai Aled Roberts gael ei le haeddiannol yn y Cynulliad."

'Trasiedi bersonol'

Eluned Parrott
Mae disgwyl y bydd Eluned Parrott yn cymryd ei lle yn y Senedd yn hytrach na John Dixon

Ond mae Ms Williams yn derbyn bod sefyllfa Mr Dixon yn wahanol am fod adroddiad Mr Elias yn casglu y dylai fod wedi gwirio a oedd yn aelod o sefydliad gwaharddedig.

Mae hi eisoes wedi derbyn bod bai ar y Democratiaid Rhyddfrydol am y methiant.

"Gan fod adroddiad Gerard Elias yn ei gwneud hi'n glir bod y cyfrifoldeb i wirio'r gorchymyn gyda John Dixon, dydw i ddim yn credu bod unrhyw debygrwydd o berswadio aelodau'r Cynulliad i anwybyddu'r datgymhwyso.

"Gyda chalon drom, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol, gyda chytundeb John, wedi penderfynu tynnu'n ôl y cais i adfer John Dixon.

"Mae hi'n drasiedi bersonol iddo fe ac rwy'n dyheu i'r sefyllfa fod yn wahanol - ond alla i ddim newid y ffeithiau ddim mwy nag y galla i newid barn aelodau Cynulliad."

Fel yr ail ar restr ranbarthol y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghanol De Cymru, Eluned Parrott fydd yn cymryd sedd John Dixon.

Dywedodd Mr Dixon ar wefan Twitter na fyddai'n trafod y mater tan ar ôl y bleidlais ar ddyfodol Mr Roberts.HEFYD
Y ddau AC: Adroddiad Elias
05 Gorff 11 |  Newyddion
Achos Aled Roberts: 'Rhagfarn'
04 Gorff 11 |  Newyddion
Adfer yr aelodau: Gohirio'r ddadl
28 Meh 11 |  Newyddion
Democratiaid Rhyddfrydol: Dim achos
23 Meh 11 |  Newyddion
Amau 'cywirdeb' cyngor Cymraeg
14 Meh 11 |  Newyddion
Pleidlais ar ddyfodol dau aelod
08 Meh 11 |  Newyddion
Dyfodol dau wleidydd yn ansicr
25 Mai 11 |  Newyddion
Ffrae am ddau AC yn dwysu
19 Mai 11 |  Newyddion
Galw am 'edifeirwch' i ddau AC
18 Mai 11 |  Newyddion
Diarddel dau AC dros dro
18 Mai 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific