British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2011, 06:01 GMT 07:01 UK
Amcangyfrif y bydd 60,000 yn colli budd-dal anabledd

Defnyddiwr cadair olwyn
Gallai 30,000 golli budd-dal yn llwyr yn ôl yr adroddiad

Bydd cais tua 60,000 o bobl yng Nghymru am fudd-dal anabledd yn cael ei wrthod o ganlyniad i gynllun Llywodraeth San Steffan i ddiwygio'r system les, yn ôl adroddiad newydd.

Dywed yr adroddiad gan Brifysgol Hallam yn Sheffield y bydd rhai o'r dynion a menywod yma yn cael budd-dal diweithdra yn lle hynny ond yn amcangyfrif, pan ddaw'r diwygiadau i'w llawn dwf, y bydd cymaint â 30,000 yn colli budd-daliadau yn llwyr.

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan y Gyngres Cymunedau Diwydiannol, sy'n cynrychioli cynghorau yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae'n darparu adolygiad cynhwysfawr o faint y broblem diweithdra ac o fudd-daliadau mewn rhannau gwahanol o Gymru.

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio hefyd ar y broblem arbennig ym Merthyr Tudful a Blaenau Gwent - y ddwy ardal sydd â'r oed cyfartaledd hynaf o bobl yn hawlio budd-dal trwy Brydain.

Angen swyddi

Dadl yr adroddiad yw mai prinder swyddi sy'n gyfrifol am ddiweithdra yn y rhan fwyaf o Gymru.

Nid yw diwygio'r system les felly yn debyg o arwain at bobl yn symud i fyd gwaith heb gynyddu'r nifer o swyddi sydd ar gael.

Mae diwygiadau'r llywodraeth yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod digon o swyddi i bobl eu gwneud - yn y rhan fwyaf o Gymru, mae hyn yn ymddangos yn bell o'r gwirionedd
Athro Steve Fothergill

Mae'r ymchwilwyr o Brifysgol Hallam, Sheffield, wedi amcangyfrif y byddai angen 170,000 o swyddi newydd er mwyn dod â'r gyfradd o bobl mewn gwaith yng Nghymru yn gydradd a chyfartaledd rhannu llewyrchus o Brydain, a bod angen 70,000 o'r rheiny yn y cymoedd yn unig.

Arweinydd yr ymchwil oedd yr Athro Steve Fothergill.

"Mae diwygiadau'r llywodraeth yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod digon o swyddi i bobl eu gwneud," meddai.

"Yn y rhan fwyaf o Gymru, mae hyn yn ymddangos yn bell o'r gwirionedd.

"Mae'r niferoedd fydd, yn ein tyb ni, yn colli budd-daliadau yn y dyfodol yn seiliedig ar brofiad mewn ardaloedd peilot mewn rhannau eraill o Brydain, ac ar ragdybiaethau'r llywodraeth ei hun am effaith y meini prawf newydd.

Gweithgynhyrchu

"Bydd y diwygiadau yn dechrau cael effaith dros y misoedd nesaf wrth i'r rhai sy'n hawlio budd-dal gael eu galw i mewn am brofion meddygol llymach.

"Mae'n debyg y bydd hyn yn achosi caledi ariannol ychwanegol a chryn dipyn o boendod."

Dywedodd cadeirydd y Gyngres Cymunedau Diwydiannol yng Nghymru, Peter Slater, mai'r ateb tymor hir i ddiweithdra mewn llefydd fel y cymoedd yw adfywiad i'r economi leol.

"Yn arbennig ffafrio diwydiant gweithgynhyrchu, ond mae hynny'n cymryd amser.

"Rhaid cael creu swyddi ar frig rhestr flaenoriaethau Llywodraeth Cymru."

Bydd yr adroddiad gan Brifysgol Hallam, Sheffield, yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth mewn cynhadledd ym Merthyr Tudful.HEFYD
Carchar gohiriedig i dwyllwraig
01 Gorff 11 |  Newyddion
77,000 yn hawlio budd-dal
10 Meh 11 |  Newyddion
Anabledd: Angen strategaeth
24 Mai 11 |  Newyddion
Pobl anabl yn gorymdeithio
11 Mai 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific