British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Gorffennaf 2011, 14:38 GMT 15:38 UK
Gorsaf radio ar-lein ar y donfedd gywir

Meicroffonau
Able Radio yw'r unig orsaf radio ar-lein yn y DU ar gyfer pobl ag anableddau

Mae prosiect i gefnogi pobl ag anableddau i ennill cymwysterau mewn sgiliau radio a'r cyfryngau yn Nhorfaen ymysg y rhai sy'n rhannu grantiau gwerth dros £260,000 gan y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd 72 o brosiectau cymunedol ledled Cymru'n rhannu'r £261,577 a ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf Arian i Bawb, rhaglen grantiau bach y Gronfa Loteri Fawr.

Mae'r cynlluniau llwyddiannus hefyd yn cynnwys Clybiau Ar Ôl Ysgol yn Ynys Môn, a chynllun i helpu pobl oedrannus â chlefyd Alzheimer yn ardal Llanelli.

Gyda grant o £3,453 bydd Able Radio yn Nhorfaen yn darparu hyfforddiant cyfryngau a chyfathrebu i bobl anabl yn yr ardal.

Mae ychydig iawn o bobl ag anableddau'n gweithio yn y diwydiant cyfryngau a'r cam mawr yw ennill y profiad hwnnw, a dyna nod Able Radio
Rob Symons

Bydd y cynllun yn rhoi cyfle i'w haelodau ennill cymwysterau mewn sgiliau cyfryngau.

Able Radio yw'r unig orsaf radio ar-lein yn y DU ar gyfer pobl ag anableddau, a bydd yr arian yn cael ei wario ar brynu mwy o gyfrifiaduron, dodrefn a thaflunydd er mwyn ehangu'r prosiect.

Prosiect peilot

Caiff y cyfrifiaduron eu defnyddio ar gyfer golygu deunydd fideo, sgil sy'n cael ei gynnig fel maes hyfforddiant newydd.

Mae Rheolwr Cyffredinol Able Radio, Rob Symons, wedi croesawu'r grant: "Bydd yr arian hwn yn galluogi pobl ag anableddau i dderbyn hyfforddiant.

"Bydd hyn yn gwella'u sgiliau cyfathrebu, eu sgiliau bywyd cyffredinol a'u hyder, a gweithio tuag at gymwysterau Rhwydwaith Coleg Agored.

"Mae ychydig iawn o bobl ag anableddau'n gweithio yn y diwydiant cyfryngau a'r cam mawr yw ennill y profiad hwnnw, a dyna nod Able Radio."

Sir Gâr sydd wedi derbyn y nifer mwya' o grantiau yn y rownd ddiweddaraf, gyda 14 prosiect lleol yn rhannu cyfanswm o bron i £50,000.

Cafodd grŵp Tŷ Golau yn Llanelli grant o £4,850 a byddan nhw'n sefydlu prosiect peilot tair wythnos i helpu pobl oedrannus â chlefyd Alzheimer neu salwch tebyg yn y sir.

Gemau bwrdd

Nod y prosiect yw darparu gweithgareddau difyr i'r aelodau a fydd yn eu helpu i wella'u cof.

Gyda grant o £4,397, bydd Clwb Ar Ôl Ysgol Esceifiog yn y Gaerwen yn buddsoddi mewn teganau a gemau ar gyfer gweithgareddau dan do ac awyr agored, a bydd yn cynnal amrywiaeth o weithdai drwy gydol y flwyddyn.

Bydd yr arian yn talu am gyfarpar newydd, gan gynnwys gliniadur, argraffydd, camera, teganau awyr agored, adnoddau crefftau, gweithdai, Wii Fit a gemau, teganau dan do a gemau bwrdd.

Clwb ar ôl ysgol arall sy'n cael arian yw Darparwyr Gofal Plant Ynys Môn Cyf.

Byddan nhw'n defnyddio £4,741 i ddarparu gweithgareddau, adnoddau a gweithdai newydd ar gyfer y clwb ar ôl ysgol a'r clybiau gwyliau y maent yn eu rhedeg.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific