British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2011, 07:00 GMT 08:00 UK
Nwy: 'Angen ystyried creu polisi'

Tyllu am nwy siāl
Mae ymchwil yn awgrymu y gallai fod nwy werth £70 biliwn yng nghreigiau de Cymru

Mae arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Gordon Kemp, wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru ystyried creu polisi ynglŷn â chwilio am nwy siâl.

Eisoes mae ymchwil wedi awgrymu bod cronfeydd nwy fel rhai Môr y Gogledd wedi eu storio yn y creigiau o dan ddaear de Cymru.

Ond mae pryderon wedi eu lleisio am effaith amgylcheddol echdyniad y nwyon - sy'n cael ei alw'n ffracio - ac mae ofnau am lygru dŵr a dirgryniadau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n croesawu gweithio gyda Llywodraeth y DU wrth lunio fframwaith polisi nwy siâl.

Dadl

Mae ffracio'n golygu chwistrellu tywod a hylif i'r creigiau dan ddaear i'w gwahanu a rhyddhau'r nwy.

Yn America mae'r broses wedi achosi dadl gan fod rhai trigolion yn mynnu fod nwy siâl yn llifo i'r cyflenwad dŵr yfed gan achosi i ddŵr o'r tap danio.

Bu'n rhaid atal y gwaith yn Sir Gaerhirfryn - y ffynhonnau nwy siâl cyntaf yn Ewrop - oherwydd pryder am gysylltiad gyda daeargryn bach yn Blackpool.

Dangosodd ymchwil diweddar y gallai fod nwy siâl werth hyd at £70 biliwn yn ne Cymru.

Mae cwmni Coastal Oil and Gas o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael caniatâd cynllunio i dyllu ym Maesteg ym Mro Morgannwg, caniatâd i wneud tyllau prawf.

Byddai'n rhaid i'r cwmni wneud cais arall er mwyn tyllu'n fasnachol.

'Oblygiadau'

Mae'r risg gyda'r arferiad yn anferth ac rydym yn galw am atal yr arfer dros dro
Louise Evans

Dywedodd Louise Evans o grŵp Y Fro'n Dweud Na: "Mae pobl yn poeni am hyn - mae'n ateb tymor byr gydag oblygiadau tymor hir.

"Mae'r risg yn anferth ac rydym yn galw am atal yr arfer dros dro er mwyn i Lywodraeth y DU wneud astudiaethau amgylcheddol ac economaidd fel eu bod yn gwybod beth fydd y canlyniadau."

Fe wnaeth pwyllgor Aelodau Seneddol trawsbleidiol ar Ynni a Newid Hinsawdd yn ddiweddar wfftio pryderon diogelwch ac argymell y dylai tyllu gael ei ganiatáu yn y DU.

Chwe chyngor

Ond dywedodd Mr Kemp: "Mae hwn yn fater y dylai'r Cynulliad edrych arno ac o bosib wneud penderfyniadau arno.

"Mae'r Cynulliad yn rhoi cyngor ar bron pob mater cynllunio arall ond does dim ar hwn ar hyn o bryd.

"Rydym yn sôn am fater rhanbarthol i tua chwech o gynghorau gwahanol yng Nghymru - mae'n fater y dylai'r Cynulliad ei ystyried."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific