British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Mehefin 2011, 17:30 GMT 18:30 UK
Cynghorwyr o blaid adolygiad i bolisi ynni'r llywodraeth

Miloedd yn protestio ym Mhowys

Fe wnaeth cynghorwyr Powys bleidleisio yn unfrydol am adolygiad llawn o bolisi ffermydd gwynt Llywodraeth Cymru - yr awdurdod lleol cynta i wneud hynny.

Roedd y cynghorwyr yn cyfarfod am y tro cyntaf y tu allan i'r siambr arferol a hynny ym Marchnad Da Byw Y Trallwng er mwyn caniatáu i fwy o bobl ymgynnull yno.

Protestwyr yn y cyfarfod ym Mhowys
Roedd tua 1,500 o bobl yn protestio cyn y cyfarfod

Roedd tua 1,500 o brotestwyr wedi ymgasglu cyn y cyfarfod yno.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oes angen eu caniatâd ar Gyngor Sir Powys i gyflwyno moratoriwm [ar ddatblygiadau o dan 50 megawat] o fewn eu hardal.

Roedd modd i'r protestwyr wylio'r trafodaethau ar sgriniau mawr oedd wedi eu gosod yn y farchnad.

Roedd 15 o'r 73 cynghorydd yn absennol ac fe gafwyd un yn ymatal.

Gwarchod cefn gwlad

Mae'r bleidlais yn golygu y bydd y sir yn gofyn am adolygiad o'r polisi ynni gwynt TAN8.

Mae TAN8 (Nodyn Cyngor Technegol) yn bolisi ers 2005 gan Lywodraeth Cymru fel cyfarwyddyd ar ffermydd gwynt.

Protestwyr yn y cyfarfod ym Mhowys
Dywed y protestwyr mai o ganlyniad i bolisi TAN8 mae'r ffermydd gwynt yn y sir

Mae'n caniatáu i gynghorau benderfynu caniatáu ffermydd gwynt hyd at 50 megawat.

Ar ôl y bleidlais dywedodd Peter Ogden, Cyafwyddwr Gwarchod Cymru Wledig, bod llais y bobl lleol wedi cael ei glywed.

"Mae mor syml â hynny.

"Fe fyddai rhywun yn gobeithio y byddai'r awdurdodau sy'n cael eu heffeithio gan y polisi yma yn cymryd sylw o'r hyn sydd wedi digwydd ym Mhowys ac yn dilyn.

"Mae angen gwrthwynebiad am y math yma o bolisïau yn ein hardaloedd gwledig."

Mwy o dyrbini

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu "ardaloedd penodol" ar gyfer sefydlu ffermydd gwynt yng Nghymru.

Mae 'na un yng ngogledd ac un yng Ngorllewin Cymru.

Mae 'na ddwy yn y Cymoedd a thair yng nghanolbarth Cymru.

Ond mae miloedd o drigolion Sir Drefaldwyn yn dweud mai'r polisi yma sy'n gyfrifol fod 15 cais wedi eu cyflwyno i godi ffermydd gwynt ym Mhowys.

Petai pob cais yn cael ei gymeradwyo fe fyddai'n ychwanegu hyd at 600 o drybini at y 216 sydd eisoes yno.

Ar ddiwedd mis Mai bu protestiadau ym Mae Caerdydd, ac wedi hynny fe wnaeth Carwyn Jones gyhoeddi yn gynharach yn y mis y bydd 'na "uchafswm" o drybini yn mynd i gael eu caniatáu yn ardaloedd TAN8.

Ychwanegodd eu bod yn gwrthod codi peilonau dur newydd sy'n cael eu cynllunio gan y Grid Cenedlaethol i drosglwyddo'r pŵer.

"Rydym yn credu bod angen uchafswm ar nifer yr ynni gwynt ddaw o bob rhan o Gymru ac rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i barchu'r farn honno," meddai Mr Jones ar y pryd.

'Ddim er budd y sir'

Roedd yr Aelod Seneddol lleol, Glyn Davies, wedi dweud cyn y cyfarfod ei fod yn disgwyl i'r cynnig gael ei basio a'i fod am weld cynghorwyr yn "rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan.

"Dwi eisoes wedi dweud y byddaf yn eu cefnogi, rhaid iddyn nhw sylweddoli nad yw hyn er budd Sir Drefaldwyn."

Does 'na fawr o gefnogwyr i'r polisi gyda'r diwydiant hefyd yn credu na fydd yn llwyddo a nifer yn galw am adolygiad.

"Dydyn ni ddim teimlo ei fod yn llwyddiant," meddai Maria McCaffrey, Prif Weithredwr Renewable UK, cyn y cyfarfod.

"Roedd gennym ni obeithion.....dydi o ddim yn cael ein pleidlais ni.... fydd o ddim yn gweithio heb adolygiad cynhwysfawr."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod ceisiadau dros 50 megatwat yn fater i Lywodraeth San Steffan ac nad oes gan Lywodraeth Cymru ran yn y penderfyniadau.

"Rydym wedi gwneud hyn yn glir ar bob cyfle posib."

"Rydym yn siomedig nad ydi cynnig Cyngor Sir Powys yn adlewyrchu hynny a'u bod yn methu deall tan fod y mater wedi ei ddatganoli yn llawn does ganddo ni ddim grym fel Llywodraeth.

"Rydym yn galw unwaith eto ar Lywodraeth San Steffan i barchu'n safbwynt ar osod cyfyngiadau uchafswm ac yn edrych ymlaen at glywed eu hymateb."HEFYD
Ffermydd gwynt: Galw am newid polisi
15 Meh 11 |  Newyddion
1,500 mewn protest
24 Mai 11 |  Newyddion
Trafod melinau a'r Prif Weinidog
21 Meh 11 |  Newyddion
Melinau gwynt: 'Croeso gofalus'
18 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific