British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Mehefin 2011, 06:32 GMT 07:32 UK
Leighton Andrews yn datgelu cynllun i wella safonau

Leighton Andrews
Fe fydd Mr Andrews yn annerch y Sefydliad ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae disgwyl i Weinidog Addysg Cymru ddatgelu fframwaith i wella perfformiad ysgolion ar draws Cymru.

Mewn araith yn ddiweddarach ddydd Mercher fe fydd Leighton Andrews yn dweud bod "lefel annerbyniol o dangyflawni" o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru ar hyn o bryd.

Mae'n dweud bod angen cefnogaeth arbenigol ar fyrder.

Daw ei sylwadau bum mis ar ôl iddo gyhoeddi ei 20 pwynt i geisio codi safonau a pherfformiad.

Mae uned safonau ysgolion wedi cael ei sefydlu er mwyn herio awdurdodau lleol, sydd wedi cael gwybod bod rhaid iddyn nhw weithio gyda'i gilydd.

Fe fydd y fframwaith yn darparu canlyniadau i ysgolion o'r disgwyliadau mewn llythrennedd a rhifedd i blant 5-14 oed.

Gwella safonau

Mae gormod o ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru sydd ddim yn perfformio gystal â'r disgwyl
Leighton Andrews AC

Gweinidog Addysg

Mae Mr Andrews yn credu y bydd hyn o fudd i hysbysu athrawon sut i gyflwyno llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm ac i godi safonau cyraeddiadau.

Yn rhan o'r fframwaith y mae profion darllen a rhifedd gwirfoddol o fis Medi ymlaen a fydd yn rhoi gwybodaeth i athrawon o sgiliau datblygu a chynnydd y disgyblion.

Ym mis Chwefror cyhoeddodd Mr Andrews gynllun i wella safonau mewn ysgolion.

Yn ei araith i'r Sefydliad Materion Cymreig - Gwella Safonau Ysgolion - fe fydd yn cael cyfle i gofnodi be sydd wedi digwydd hyd yma.

"Mae'r uned sydd wedi eu sefydlu yn gyfrifol am system newydd o raddio ysgolion - ond does dim dyddiad cychwyn hyd yma," meddai Gohebydd Addysg BBC Cymru, Ciarán Jenkins.

"Does 'na ddim manylion chwaith ynglŷn â sut fyddai'r broses yn gweithio.

"Mae undebau yn parhau i rybuddio y bydd hynny yn gyfystyr a dychwelyd i gadw tablau cynghrair ysgolion."

Tangyflawni

Ond pum mis ar ôl y cynllun brys, dywed bod 'na lawer o waith i'w wneud o hyd.

Ac fe fydd yn herio'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i fynd ati i rannu gwasanaethau rhwng nawr a 2012.

"Rydw i am sicrhau fod y system addysg wedi'i llunio mewn modd a fydd yn gwella cyraeddiadau dysgwyr ledled Cymru, a hynny'n gyson," meddir.

"Cefais fy sicrhau gan bob un o'r 22 arweinydd mai addysg oedd eu blaenoriaeth bennaf oll a bod angen ailwampio'r system yn llwyr i fynd i'r afael â'r methiannau.

"Cyn belled ag yr wyf i yn y cwestiwn does dim troi'n ôl....Rwy'n disgwyl i hyn fod ar waith erbyn mis Medi 2012.

"Mae gormod o ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru sydd ddim yn perfformio gystal â'r disgwyl."

Ychwanegodd bod hi'n allweddol i sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd eu llawn potensial.

"Mae codi safonau a gwella perfformiad yn hollbwysig os ydym i roi dyfodol addysgol da i'n pobl ifanc.

"Rydyn ni'n gwybod yr heriau sy'n ein hwynebu, yn enwedig o ystyried yr amrywiaethau rhwng ysgolion ac yn y lefelau llythrennedd a rhifedd."HEFYD
Addysg: 'Trobwll dieflig o fethiant'
29 Maw 11 |  Newyddion
Gweinidog yn herio'r undebau
14 Chwef 11 |  Newyddion
Safonau ysgolion: 'Lle i wella'
25 Ion 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific