British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2011, 11:03 GMT 12:03 UK
Organau: Cadw at y polisi

Cerdyn rhoi organau

Mae meddygon wedi pleidleisio o blaid dilyn o hyd bolisi'r Gymdeithas Feddygol, hynny yw cefnogi trefn caniatâd tybiedig ynglŷn â rhoi organau.

Roedd y meddygon yn cwrdd yng nghynhadledd flynyddol y mudiad yng Nghaerdydd eleni.

Roedd ymgynghorydd o Gymru wedi gwneud cais am bleidlais i newid y polisi.

O dan y drefn caniatâd tybiedig, bydd y wladwriaeth yn tybied fod pawb yn fodlon rhoi eu horganau oni bai eu bod wedi nodi eu bod yn dewis peidio.

Does yr un rhan o'r DU wedi mabwysiadu system o'r fath, ond mae Llywodraeth Cymru yn ffafrio'r syniad.

Roedd y ddadl yn y gynhadledd yn trafod a fyddai newid o'r fath yn effeithio'n andwyol ar ymddiriedaeth mewn meddygon.

Cynnydd

Mae'r rhai sydd o blaid caniatâd tybiedig - rhywbeth y mae'r mudiad wedi ei gefnogi ers 10 mlynedd - yn credu y byddai'n cynyddu'r nifer o organau sy'n cael eu rhoi yn y DU lle mae llai'n cael eu rhoi na nifer o wladwriaethau eraill.

Os yw claf mewn uned gofal dwys, gall teuluoedd deimlo fod meddygon ond eisiau cael eu horganau
Dr Sharon Blackford

Cafodd 3,700 o roddion organau eu gwneud y llynedd - cynnydd o 5% ar y flwyddyn flaenorol - ond mae 8,000 o bobl yn dal ar restr aros derbyn organau.

Ond mae un meddyg sy'n credu y dylai'r mudiad newid eu safbwynt, y dylid adeiladu ar y cynnydd yn hytrach na newid y drefn.

Dywedodd Dr Sharon Blackford o Abertawe: "Mae'r graddfeydd o roi yn cynyddu, ac rwyf i a 'nghydweithwyr yn pryderu y byddai newid sustem caniatâd tybiedig yn effeithio'n andwyol ar ymddiriedaeth mewn meddygon.

"Os yw claf mewn uned gofal dwys, gall teuluoedd deimlo fod meddygon ond eisiau cael eu horganau."

Cefnogaeth

Ond mae'r Athro Vivienne Nathanson - pennaeth gwyddoniaeth a moeseg y mudiad - yn dweud bod effaith bositif wedi bod mewn gwladwriaethau eraill.

Mae'n dweud fod cefnogaeth y BMA i'r drefn yn seiliedig ar gefnogaeth gan y cyhoedd a bod y teuluoedd yn cytuno.

Dywedodd: "Dydw i ddim yn credu ei fod yn mynd yn erbyn dewis y claf.

"Mae gan bawb yr hawl i ddewis peidio. Un o'r problemau ar hyn o bryd yw nad yw pobl sydd am roi eu horganau yn dweud wrth eu teuluoedd.

"Gyda chaniatâd tybiedig, fe fyddai ymgyrch gyhoeddus ac fe fyddai pobl wedyn yn trafod y mater yn agored."

Ychwanegodd y byddai teuluoedd yn cael dweud eu barn o dan safbwynt presennol y BMA, ac os oedd y teulu'n gwrthwynebu yna fe fyddai eu dymuniadau'n cael eu parchu.

"Os rhywbeth," meddai, "fe fyddai hynny'n cryfhau ymddiriedaeth."HEFYD
'Tudalen wag' yw'r rhaglen ddeddfu
14 Meh 11 |  Newyddion
Organau: Dim cais am bwer
09 Maw 11 |  Newyddion
Organau: E-bost yn mynegi pryderon
12 Ion 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific