British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Mehefin 2011, 13:33 GMT 14:33 UK
Rhybudd am y frech goch

Brech goch
Mae nifer o achosion o'r frech goch wedi dod i'r amlwg yn ardal Ceredigion yn ddiweddar

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael y brechiad MMR wedi cynnydd yn nifer achosion y frech goch yng Nghymru.

Dywedodd y corff fod 10 achos yng Ngheredigion ac 20 arall yng ngweddill Cymru.

Mae'r clefyd yn lledu'n hawdd ac, fel arfer, yn cael ei drosglwyddo o berson i berson drwy beswch neu disian.

Gallai arwain at niwmonia, llid yr ymennydd ac enceffalitis, yn enwedig mewn plant o dan bump oed a'r rheiny â systemau imiwnedd gwan.

Amddiffyniad

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, dau ddos o'r brechiad MMR yw'r ffordd orau i amddiffyn rhag y firws.

Dywedodd y Dr Roland Salmon, Epidemiolegydd Rhanbarthol gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Dyw nifer o'r rhai sy'n sâl ddim wedi cael eu brechiadau MMR.

"Rydym ni'n annog rhieni drwy Gymru gyfan, sydd ddim wedi trefnu brechu eu plant, i weithredu'n syth."

Dywedodd y Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Brechlyn i Atal Afiechydon Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Os oes yna blant sydd ddim yn cael eu brechiadau MMR, fe fydd 'na beryg eu bod yn mynd yn sâl gyda'r frech goch.

'Diogel ac effeithiol'

"Mae 'na risg wedyn y bydd yn lledu i ffrindiau a theulu sydd ddim wedi cael eu brechu ..."

Ychwanegodd fod "MMR yn ffordd ddiogel ac effeithiol o frechu, ac yn amddiffyn plant rhag y mathau mwya' peryglus o frech yn ystod plentyndod."

Fel arfer, mae plant yn cael brechiad cynta' MMR pan maen nhw'n 12 neu 13 mis oed a'r ail pan maen nhw tua thair a hanner.

Mae'r symptomau'n cynnwys gwres uchel, peswch, llygaid coch ac anhwylder cyffredinol.

Ac mae'r frech fel arfer yn ymddangos ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, gan ddechrau ar yr wyneb cyn lledaenu dros weddill y corff.

Y cyngor yw na ddylai unrhyw blentyn â'r symptomau fynd i'r ysgol am bum niwrnod wedi i'r cochni ymddangos ar y croen, ac y dylen nhw weld eu meddyg teulu cyn gynted â phosib.

Yn ôl ystadegau ar gyfer Ionawr-Mawrth eleni, mae'n debyg fod 87% o blant ar gyfartaledd wedi cael y ddau frechiad MMR cyn eu bod yn bump oed.HEFYD
Mwy o blant yn cael eu brechu
01 Medi 10 |  Newyddion
MMR: Mwy yn cael y brechiad
17 Rhag 09 |  Newyddion
Brech goch: Mwy o achosion
08 Meh 09 |  Newyddion
Galw am drafodaeth ar frechiad MMR
01 Meh 09 |  Newyddion
Y frech goch: 'Brawychus'
19 Mai 09 |  Newyddion
Y frech goch: Mwy o achosion
28 Mai 09 |  Newyddion
Y frech goch: Penaethiaid yn poeni
26 Mai 09 |  Newyddion
Brech goch: 50 am frechiad sengl
30 Mai 09 |  Newyddion
Rhybudd i frechu plant
27 Mai 09 |  Newyddion
Brech goch: 'Poeni'n fawr'
12 Mai 09 |  Newyddion
'Angen brechu miloedd o blant'
09 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific