British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Mehefin 2011, 12:02 GMT 13:02 UK
Cwest: Marwolaeth ddamweiniol

Thomas a Stephen Padden a babi Logan
Thomas a Stephen Padden a babi Logan

Cafodd rheithfarn o farwolaeth drwy ddamwain ei chofnodi yn achos teulu a laddwyd mewn damwain ffordd ar yr M4 ym mis Ionawr.

Dywedodd y Crwner, Mary Hasell, fod dau ffactor wedi arwain at y marwolaethau.

Clywodd y cwest yng Nghaerdydd fod Stephen Padden, 56 oed, wedi disgyn i gysgu wrth yrru ar ôl gwyliau teuluol.

Mae'n ymddangos hefyd nad oedd y tri a fu farw yn gwisgo gwregysau diogelwch.

Credir fod Mr Padden yn diodde' o gyflwr cwsg a'i achosodd i ddisgyn i gysgu 10 milltir o gartre'r teulu ym Mhorthcawl.

Roedd y teulu bron â chyrraedd diwedd eu siwrne 200 milltir pan ddigwyddodd y ddamwain ar y draffordd ger Caerdydd.

Roedd y tad i dri o blant yn gyrru'n ôl o Faes Awyr Gatwick ar ôl i'r teulu fod ar wyliau syrffio ym Morocco.

Bu farw'r cyn beiriannydd BT ynghyd â'i fab 20 oed, Tom Padden, a'i bartner yntau, Louise Evans, 23 oed.

Llwyddodd gwraig Mr Padden, Suzanne, 51 oed, i oroesi'r ddamwain ynghyd â'r ŵyr chwe mis oed, Logan, oedd yn eistedd mewn sedd babi.

Dim ond mân anafiadau gafodd Logan.

Clywodd y cwest nad oedd y tri a fu farw yn gwisgo gwregysau diogelwch pan darodd y car Peugeot 406 yn erbyn rhwystr ar yr M4.

Awyren wedi'i gohirio

Dywedodd Mrs Padden, rheolwraig nyrsio, wrth y cwest ei bod wedi trefnu i'r teulu hedfan yn ôl yn y prynhawn fel na fyddai ei gŵr yn gorfod gyrru'n ôl yn hwyr yn y nos.

Ond cafodd yr awyren ei gohirio am bum awr ac fe laniodd y teulu yn Gatwick am 7:45pm cyn dechrau'r daith yn ôl i Gymru.

Dywedodd hi: "Fel nyrs gymwysedig, roeddwn i'n credu fod Stephen yn diodde' gyda rhyw fath o gyflwr cwsg.

"Fe wnes i drefnu i hedfan yn y prynhawn er mwyn osgoi ei fod yn gorfod gyrru yn y nos. Ond oherwydd yr oedi wnaethon ni ddim cyrraedd tan gyda'r nos.

"Alla' i ddim bod yn sicr fod hynny wedi gwneud Stephen yn fwy blinedig ond wnaeth yn sicr ddim helpu."

Seibiant

Dywedodd Mrs Padden nad oedd ei gŵr "yn ymddwyn fel ei hun" yn ystod y gwyliau a bod tabledi Warfarin yr oedd yn eu cymryd ar gyfer trin thrombosis yn effeithio arno.

Dywedodd wrth y cwest fod y teulu wedi cymryd seibiant ar gyfer pryd o fwyd a choffi ar y ffordd yn ôl o Gatwick.

"Fe ofynnais i Stephen a oedd am i mi yrru ond dywedodd ei fod yn iawn ar ôl yfed coffi," meddai.

"Fe wnes i ddisgyn i gysgu a'r peth nesa' rwy'n cofio yw bod y car yn rholian a bod 'na sŵn mawr. Roedd yn teimlo fel breuddwyd.

"Fy ymateb cynta' oedd meddwl am y babi ond roeddwn i'n gweld ei fod yn ei sedd car. Ond gwelais wedyn nad oedd neb arall yn y car.

"Roeddwn i'n sgrechen. Roeddwn i'n gallu gweld bod Tom yn gorwedd ar y ffordd ac roeddwn i'n gallu dweud ei fod wedi'i anafu'n ddifrifol.

"Ymhellach i lawr y ffordd roeddwn i'n gweld dau gorff - doedden nhw ddim yn symud, ac ro'n i'n cymryd eu bod wedi marw."

Ychwanegodd sut yr arferai Stephen stopio anadlu am ryw 12-14 eiliad ar y tro pan oedd yn cysgu cyn "anadlu'n ddwfn."

Gwregys diogelwch

Dywedodd Mrs Padden: "Ro'n i'n dweud wrtho o hyd y dylai weld meddyg os oedd 'na broblem. Hyd yn oed os aeth i weld meddyg, wnaeth e ddim dilyn y cyngor."

Clywodd y cwest gan feddyg teulu Mr Padden a ddywedodd nad oedd yn cael unrhyw driniaeth am gyflwr cwsg.

Roedd Mrs Padden yn gwisgo gwregys diogelwch, ond cafodd y tri aelod arall o'r teulu eu taflu allan o'r car yn y ddamwain, ddigwyddodd ychydig cyn hanner nos ar Ionawr 17.

Bu farw Stephen Padden a Louise Evans yn y fan a'r lle, a bu farw Tom Padden yn yr ysbyty'r bore wedyn.

Cofnododd y crwner dair rheithfarn o farwolaeth drwy ddamwain.

Yn ôl datganiad ar ran y teulu: "Bu farw Louise, Thomas a Stephen o ganlyniad i ddamwain drasig. Mae eu marwolaethau wedi gadael bwlch enfawr ym mywydau cymaint o bobl, mae wedi gadael plentyn heb rieni a thad-cu.

"Hoffai'r teulu ddiolch i bawb am eu cefnogaeth."HEFYD
M4: Teyrngedau i'r teulu
21 Ion 11 |  Newyddion
Lladd tri ar ôl damwain ar yr M4
18 Ion 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific