British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Mehefin 2011, 12:43 GMT 13:43 UK
17 AC yn cyflogi perthnasau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Fe ddaeth yn amlwg fod 17 o Aelodau Cynulliad yn cyflogi aelodau o'u teuluoedd cyn yr etholiad ym mis Mai.

Mae ateb i gais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wedi dangos bod ACau o'r pedair prif blaid yn cyflogi perthnasau.

Mae gan Aelodau hawl i gyflogi perthnasau, ond mae'r cyfweliadau terfynol yn cael eu cynnal gan swyddogion personél y Cynulliad.

Dywed y grŵp ymgyrchu Cyngres y Trethdalwyr (Taxpayers Alliance) y byddai pobl yn amheus o wleidyddion yn cyflogi aelodau o'u teulu, a bod rhaid i'r sustem fod "uwchlaw cerydd."

Yn 2009, fe ddywedodd adolygiad gan banel annibynnol y byddai aelodau o'r teulu yn cael parhau i weithio i ACau, ond ychwanegodd "y dylai'r arfer ddod i ben ymhen amser er lles hyder y cyhoedd a'r defnydd gorau o arian cyhoeddus."

'Blas cas'

Fe soniodd cyfarwyddwr Cyngres y Trethdalwyr, Matthew Sinclair, am achos y cyn aelod seneddol Derek Conway a fu'n talu cyflog i'w fab Freddie o'i dreuliau seneddol tra 'roedd yntau yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Newcastle.

Dywedodd Mr Sinclair: "Mae hynny wedi gadael blas cas i'r cyhoedd ac yn ei gwneud hi'n anodd i ACau gyfiawnhau cyflogi aelodau o'u teulu.

"Rhaid i ACau ddysgu gwersi o'r sgandal treuliau yn San Steffan."

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae cyflogi staff cefnogol yn fater i aelodau unigol.

"Mae Comisiwn y Cynulliad wedi gosod rheolau clir ar gyflogi staff y mae'n rhaid i bob aelod eu dilyn."

'Cofnod cyhoeddus'

Yr unig Aelod Cynulliad i gyflogi dau aelod o'r teulu oedd AC Llafur Ogwr, Janice Gregory - ei merch Kirsty fel swyddog cyfathrebu a'i gwr Michael fel gweinyddwr ac ymchwilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp Llafur y Cynulliad: "Mae unrhyw benodiad o aelod o'r teulu gan Aelod Cynulliad yn fater o gofnod cyhoeddus, ac i'w weld ar y cofnod diddordebau.

"Mae'r grŵp Llafur wedi ymrwymo i dryloywder, ac fe fydd unrhyw benodiadau staff yn y dyfodol yn ystyried canllawiau newydd osodwyd gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol."

Yr unig aelod presennol o Blaid Cymru i gyflogi perthynas yw Jocelyn Davies - dechreuodd ei gwr weithio iddi ym mis Mai 2007.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Nid yw'r aelod o'r teulu sy'n gyflogedig yn benodiad newydd, ac fe fu'n fater o gofnod cyhoeddus ers tro."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: "Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn cefnogi'r rheolau newydd sydd wedi eu rhoi mewn lle, ac rydym yn bwriadu cadw atyn nhw."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific