British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Mehefin 2011, 15:44 GMT 16:44 UK
O blaid datblygiad dadleuol £39m i Bier y Mwmbwls

Mumbles Pier
Cafodd y pier ei godi yn 1898

Mae cynghorwyr Abertawe wedi pleidleisio o blaid cynllun dadleuol i ddatblygu'r ardal ger pier y Mwmbwls.

Roedd y cynllun gwerth £39 miliwn i godi canolfan siopa a chartrefi wedi mynd gerbron cyfarfod arbennig o bwyllgor cynllunio'r awdurdod ddydd Iau.

Roedd 27 cynghorydd wedi pleidleisio o blaid y cynllun, dau yn erbyn a dau wedi ymatal.

Dywedodd perchnogion y pier mai'r unig ffordd y gallan nhw fforddio'r £3 miliwn sydd ei angen i achub y strwythur yw datblygu'r safle.

Cafodd y pier ei godi yn 1898, a bu'n eiddo i'r teulu Bollom am y 70 mlynedd diwethaf.

Maen nhw'n dweud y bydd y pier yn anniogel cyn hir oni bai eu bod yn gwario £3 miliwn ar waith cynnal a chadw angenrheidiol.

Dwy farn

Bydd y datblygiad hefyd yn cynnwys tŷ bwyta, adnewyddu'r pafiliwn, a hefyd adeilad chwe llawr fydd naill ai'n westy neu yn fwy o fflatiau.

Argraff artist o'r datblygiad
Mae'r cynlluniau wedi achosi anghydweld yn yr ardal

Cafodd dwy ddeiseb - un gyda 1,385 o enwau arni a'r llall gyda 712 - ynghyd â 111 llythyr o wrthwynebiad eu cyflwyno i'r cyngor.

Mae'r gwrthwynebwyr yn dweud y bydd y datblygiad yn difetha'r olygfa mewn Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol.

Ymhlith y gwrthwynebwyr mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cyngor Cymuned y Mwmbwls a Chymdeithas Gŵyr.

Ond fe ddaeth hefyd bedwar llythyr o gefnogaeth, ac mae ymgyrch ar wefan Facebook sy'n cefnogi'r cynllun wedi cael 900 o gefnogwyr.

Mae'r cefnogwyr yn dweud fod yr ardal mewn dirfawr angen adfywio, a gyda llawer o fusnesau mewn trafferthion fe fyddai'n hwb i dwristiaeth.

Roedd y cyfarfod yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe am 2pm.HEFYD
Cynlluniau i adfer pier Y Mwmbwls
14 Ebr 11 |  Newyddion
Pier yn cau am resymau diogelwch?
08 Chwef 11 |  Newyddion
Gwesty yw'r 'unig obaith' i achub pier
29 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific