British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Mehefin 2011, 05:26 GMT 06:26 UK
Glannau: Galw ar y Llywodraeth i ail ystyried cynlluniau

Protest blaenorol yng Nghaergybi
Bu protestiadau ar Ynys Mn ac Aberdaugleddau yn erbyn y cynlluniau

Mae un o bwyllgorau dylanwadol San Steffan wedi galw ar y llywodraeth i dynnu nôl ei chynllun i foderneiddio gwasanaeth Gwylwyr y Glannau.

Mae'r Pwyllgor Trafnidiaeth wedi paratoi adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno ar lawr Tŷ'r Cyffredin brynhawn Iau.

Ynddo mae pryderon y bydd diogelwch pobl ar y môr, ar glogwyni ac ar draethau yn y fantol os fydd y cynlluniau yn cael eu gweithredu ar eu ffurf bresennol.

Mae'r adroddiad yn galw ar weinidogion i adolygu'r cynlluniau - sy'n cynnwys newidiadau i'r gwasanaeth yng Nghymru - a chael mwy o ymgynghori.

'Ychydig o gefnogaeth'

Cadeirydd y Pwyllgor Trafnidiaeth yw Louise Ellman.

Does gennym ddim hyder y bydd Gwylwyr y Glannau yn medru ymateb i argyfwng ar y môr cystal ag y maen nhw'n gwneud ar hyn o bryd
Louise Ellman AS

"Rydym yn derbyn yr angen i foderneiddio rhywfaint, ond mae argymhellion ar gyfer dyfodol gwasanaeth Gwylwyr y Glannau yn wallus," meddai.

"Ychydig iawn o gefnogaeth a welon ni am y cynlluniau presennol, a does gennym ddim hyder y bydd Gwylwyr y Glannau, o dan y cynlluniau yma, yn medru ymateb i argyfwng ar y môr cystal ag y maen nhw'n gwneud ar hyn o bryd, heb son am fod yn fwy effeithiol.

"Bydd gostyngiad anferth yn nifer y canolfannau cydlynu ymateb yn arwain at golli gwybodaeth leol ymysg swyddogion Gwylwyr y Glannau sy'n gyfrifol am ateb galwadau gan bobl a llongau mewn perygl.

"Nid yw'r pwyllgor wedi ein hargyhoeddi gan honiad y llywodraeth y bydd technoleg yn gallu cymryd lle'r fath wybodaeth leol."

Protestiadau

Yng Nghymru, fe fyddai'r cynlluniau presennol yn golygu cau dwy orsaf - Aberdaugleddau a Chaergybi - yn gyfan gwbl, a gorsaf Abertawe yn cael ei hisraddio i agor yn ystod oriau'r dydd yn unig.

Gorsaf Gwylwyr y Glannau Caergybi
Byddai Gorsaf Caergybi yn un o'r ddwy fydd yn cau yng Nghymru

Mae protestiadau wedi cael eu cynnal yn y de a'r gogledd yn erbyn y cynlluniau.

"Mae dadl dros leihau'r nifer o ganolfannau cydlynu, ond dylai cynlluniau'r llywodraeth fod yn seiliedig ar ganolfannau sydd agor am 24 awr yn hytrach na rhai yn ystod oriau'r dydd yn unig fel y mae'r llywodraeth yn argymell," ychwanegodd Ms Ellman.

Roedd beirniadaeth yn yr adroddiad hefyd am benderfyniad y llywodraeth i beidio ariannu pedair llong arbenigol fyddai'n gallu tynnu llongau mwy oedd mewn trafferthion.

Bwriad y llongau yma yw osgoi trychinebau amgylcheddol tebyg i'r Sea Empress a dywalltodd miliynau o alwyni o olew i'r môr ger arfordir Sir Benfro 15 mlynedd yn ôl.

Ffydd

Mae adroddiad y Pwyllgor Trafnidiaeth yn gorffen gyda beirniadaeth o Weinidog Llongau'r llywodraeth Mike Penning AS.

Roedd yntau wedi gorchymyn na ddylai aelodau o Wylwyr y Glannau rhoi tystiolaeth eiriol i'r Pwyllgor gan eu bod yn weision sifil.

"Dylai'r Gweinidog wedi dangos mwy o ffydd ym mhroffesiynoldeb Gwylwyr y Glannau, a chadw at ei ymrwymiad gwreiddiol i Dy'r Cyffredin drwy ganiatáu iddyn nhw roi tystiolaeth i'r Pwyllgor," meddai Ms Ellman.



HEFYD
Rali gorsaf gwylwyr y glannau
30 Ebr 11 |  Newyddion
Croesawu mwy o gyfnod ymgynghori
13 Maw 11 |  Newyddion
Protest yn erbyn cau gorsaf
19 Chwef 11 |  Newyddion
Cau gorsafoedd Gwylwyr y Glannau
16 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific