British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Mehefin 2011, 12:49 GMT 13:49 UK
Cau 13 o orsafoedd yr heddlu

Heddlu

Mae 13 o orsafoedd yr heddlu i gau yn Nyfed-Powys fel rhan o gynllun i arbed £1.1 miliwn dros gyfnod o 10 mlynedd.

Dywedodd llefarydd eu bod o'r farn nad yw'r adeiladau bellach yn addas i bwrpas ac na fydd y penderfyniad yn effeithio ar y gwasanaeth sy'n cael ei gynnig i'r cyhoedd.

Mae angen i Heddlu Dyfed-Powys arbed £13 miliwn rhwng 2011-14.

"Bydd yna flaenoriaeth ac ymrwymiad i sicrhau bod gymaint â phosib o'n swyddogion yn gweithio yn ein cymunedau," meddai llefarydd.

"Bydd y gorsafoedd yn cau o fewn tri i 15 mis.

"Ond ni fydd yr un orsaf yn cau tan fod trefniadau eraill wedi eu gwneud ar gyfer y gymuned leol," meddai llefarydd.

'Opsiynau'

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Ian Arundale:

"Tra bydd rhai gorsafoedd yn cau yn gyfan glwb rydym yn edrych ar wahanol opsiynau i sichrau ein presenoldeb yn y gymuned.

"Er enghraifft, mewn rhai cymunedau byddwn o bosib yn rhannu gyda sefydliadau eraill, neu'n edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio gorsafoedd symudol."

Daw'r cyhoeddiad wrth i Heddlu Dyfed-Powys gyhoeddi eu bod wedi penodi 18 o blismyn llawn amser a 21 o swyddogion cynorthwyol.

"Mae'r ffaith ein bod yn penodi pobl newydd yn dangos ein hymroddiad i blismona rheng flaen," meddai 'r Prif Gwnstabl.

Gorsafoedd i gau: Sir Gaerfyrddin, Hendy-gwyn ar Daf, Llandeilo (mae trefniadau ar y gweill i staff weithio o swyddfeydd y cyngor), Felin-foel, Pencader.

Powys: Llanfair Caereinion, Ystradgynlais (bydd y gwasanaeth sy'n cael ei gynnal yn adeilad y llys yn parhau ar agor).

Sir Benfro: Neyland, Saundersfoot, Tyddewi.

Ceredigion: Penparcau, Tregaron, Borth, Aberteifi (mae un safle yn y dre eisoes wedi cau, ac mae adeilad newydd yn ei le).HEFYD
Swyddfeydd heddlu i gau
15 Meh 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific