British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Mehefin 2011, 06:10 GMT 07:10 UK
Abertawe: Galw am adfywio canol y ddinas

Abertawe
Bydd enw Abertawe i'w glywed yn wythnosol gan filoedd wedi i'r tm pl-droed ennill dyrchafiad

Mae angen i Gyngor Abertawe weithredu er mwyn adfywio canol y ddinas a hynny drwy wrando ar y masnachwyr, yn ôl Aelod Seneddol.

Dywedodd Geraint Davies, sy'n cynrychioli Gorllewin Abertawe, bod gan gynghorwyr y gallu i lunio dyfodol y ddinas ac adeiladu'r economi lleol.

Ond ychwanegodd bod angen newid meddwl a chael gwared ar honiad y masnachwyr bod canol y ddinas mewn "cyflwr arswydus".

Mae Arweinydd y Cyngor wedi cydnabod bod "nifer o broblemau" yng nghanol y ddinas.

Ond dywedodd Mr Davies, a gafodd ei ethol y llynedd, mai'r peth pwysicaf ydi i weddnewid y meddylfryd sydd yno.

Traffig

"Mae'r masnachwyr lleol eisiau gweld Abertawe yn gwella'i delwedd ac yn 'tyfu fyny'.

"Dwi wedi dod â nhw at ei gilydd, y masnachwyr, swyddogion y cyngor, yr heddlu, yr AC lleol a'r cynghorwyr i drafod camau tymor byr.

Stryd Fawr Abertawe
Mae'r Stryd Fawr yn dod o dan feirniadaeth yn Abertawe

"Mae hyn yn cynnwys newid trefn talu am barcio, adolygu'r system traffig un ffordd a'r nifer o oleuadau traffig er mwyn gwella mynediad a llif traffig.

"Yn ychwanegol, rydym yn edrych ar weddnewid y Stryd Fawr er mwyn gwella delwedd siopau, gosod blodau, dodrefn ac ati.

"Rydym yn cynnwys yr heddlu yn y cynlluniau er mwyn sicrhau hyder ac amgylchedd saff."

Dywedodd Mr Davies bod Abertawe "mewn sefyllfa arbennig" ar gyfer buddsoddiad masnachol ac adfywio.

Fe wnaeth bwysleisio ymchwil a buddsoddiad datblygiadau gan gwmnïau fel Tata, Boots a Rolls Royce sy'n rhan o gampws newydd Prifysgol Abertawe.

Ychwanegodd bod dyrchafiad diweddar y clwb pêl-droed i'r Uwch Gynghrair wedi rhoi'r ddinas ar fap twristiaeth fyd-eang.

"Mae 'na ddyfodol llewyrchus iawn i'r ddinas," meddai.

Hinsawdd economaidd

"Mae brand Abertawe ar y llwyfan rhyngwladol erbyn hyn, ac mae'n rhaid i ni fanteisio yn llawn.

"Fe fydd tua 600,000 o bobl bob wythnos yn clywed y gair 'Abertawe', mae'n gyfle i ddenu buddsoddwyr."

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Abertawe, Chris Holley, bod 'na "nifer o broblemau" yng nghanol y ddinas ar ôl o Ffederasiwn Busnesau Bach Bae Abertawe ddweud ei fod mewn "cyflwr argyfyngus".

Roedd rhai masnachwyr yng nghanol y ddinas wedi beirniadu'r sefyllfa gyda chynghorwyr yn cefnogi eu galwad ar i rywbeth gael ei wneud ar fyrder.

Ond dywedodd Mr Holley bod rhai o'r problemau yn gysylltiedig gyda'r hinsawdd economaidd bresennol ac "mewn gwirionedd" doedd Abertawe ddim gwahanol i unrhyw ddinas arall yn y DU.

Ychwanegodd bod 'na waith "adfywio sylweddol" yn cael ei wneud ar y Stryd Fawr sy'n dioddef o broblemau gwrthgymdeithasol, cyffuriau ac alcohol.

Fe wnaeth feirniadu hefyd canolfannau siopau tu allan i'r ddinas fel Fforest-fach a Pharc Trostre yn Llanelli yn ogystal â chanolfan siopau Dewi Sant yng Nghaerdydd sy'n denu'r siopwyr o ganol Abertawe.

Mae arweinydd yr wrthblaid ar y cyngor, David Phillips, wedi gwrthod honiadau Mr Holley.

"Awn ni i unlle wedi claddu ein pennau yn y tywod," meddai arweinydd y grŵp Llafur.

"Mae angen cyd-weithio i ganfod atebion.

"Ymhlith y syniadau yr ydw i a fy nghydweithwyr yn eu cynnig yw lleihau prisiau meysydd parcio ar draws y ddinas, gwella arwyddion parcio..."HEFYD
Abertawe i wynebu Man City
17 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific