British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Mehefin 2011, 16:03 GMT 17:03 UK
Diwedd polisi gliniaduron am ddim

gliniadur
Polisi Plaid Cymru yn 2007 oedd gliniadur am ddim i bob plentyn

Mae'r Ceidwadwyr wedi croesawu na fydd y Llywodraeth yn parhau â'r cynllun i roi gliniaduron am ddim i blant ysgol.

Polisi etholiadol gan Blaid Cymru yn 2007 oedd hwn, wynebodd feirniadaeth hallt gan bleidiau eraill ond a ddaeth yn destun cynllun peilot pan oedden nhw mewn llywodraeth â Llafur fis Mawrth 2010.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ei bod yn siomedig â'r penderfyniad i ddod â'r cynllun i ben, er bod y Llywodraeth yn parhau i werthuso'r cynllun.

Mewn ymateb i gwestiynau ysgrifenedig gan y Ceidwadwyr, datgelodd y Gweinidog Addysg bod y Llywodraeth wedi gwario £662,364 ar dros 900 liniaduron ers lansio'r cynllun peilot ym Mawrth 2010 - tua £700 y gliniadur.

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd bod y cynllun yn dod i ben.

'Gwastraffus'

"Mae'n hen bryd bod y Gweinidog yn gwneud y penderfyniad i roi diwedd ar liniaduron am ddim ond mae croeso mawr iddo," meddai llefarydd y Ceidwadwyr ar addysg, Angela Burns AC

"Roedd hi'n amlwg pan gyhoeddwyd y cynllun nad oedd e'n rhoi gwerth am arian ac y dylai'r arian gael ei wario'n gwella adnoddau ysgolion.

"Mae'r ffaith iddyn nhw gael gwared ar y cynllun hyd yn oed cyn iddo gael ei asesu'n llawn yn awgrymu bod Gweinidogion Llafur yn cytuno nawr bod y cynllun yn un gwastraffus, gyflwynwyd i dawelu'r cenedlaetholwyr oedd mewn clymblaid â nhw."

"Rydw i eisiau sicrhad gan Weinidogion Llafur Cymru y bydd arian yn cael ei dargedu at wella safonau yn ein hysgolion.

'Pwyslais ar dechnoleg'

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Ceidwadwyr, dywedodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews nad oedd polisi gliniaduron am ddim "erioed" yn bolisi i Lywodraeth Cymru.

"Cefnogom ni gynllun peilot i ymchwilio i fanteision cynnig mynediad trwy'r ysgol at liniaduron i blant o ardaloedd Dechrau'n Deg a Chymunedau'n Gyntaf. Daeth y cynllun hwn i ben yn ôl y disgwyl ar 31 Mawrth 2011 ac rydym ni nawr yn gwerthuso'r cynllun.

"Dydw i ddim yn bwriadu parhau â'r cynllun Gliniaduron Cymru'n Un."

Dywedodd Llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Pwrpas y cynllun peilot oedd i werthuso'r potensial ar gyfer cynllun gliniaduron ehangach.

"Rhaid gwneud y gwaith hwnnw'n drylwyr cyn i'r Gweinidog benderfynu pa gyfeiriad i'w ddilyn, yn unol â'r dystiolaeth.

"Rydym ni'n credu bod angen rhoi pwyslais ar sgiliau technoleg gwybodaeth ac rydym yn gobeithio bydd y llywodraeth Lafur yn cefnogi'r safbwynt hwnnw."HEFYD
Plaid: Sefydlu 'cyflog byw'
28 Maw 07 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific