British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2011, 06:09 GMT 07:09 UK
Pryder am gyffuriau 'cyfreithlon'

Mephedrone
Cafodd y cyffur Mephedrone ei wahardd dros flwyddyn yn ol

Fe ddywed gweithiwr gyda phobl sydd â phroblemau cyffuriau bod cyffuriau 'cyfreithlon' yn dod yn fwy o broblem na rhai anghyfreithlon.

Yn ôl Alan Andrews, sy'n rhedeg canolfan gyffuriau yn Llanelli, mae rhai o'r cyffuriau cyfreithlon yn gryfach na'r rhai cyfatebol anghyfreithlon.

Dywed Mr Andrews, a fu'n arfer bod yn gaeth i heroin, nad oedd 'cyfreithlon' yn gyfystyr a diogel.

Bwriad Llywodraeth y DU yw cyflwyno gorchmynion dros dro i wahardd cyffuriau cyfreithlon er mwyn eu profi.

Torri'r gyfraith

Bu rhaglen BBC Cymru, Week In Week Out,yn ymchwilio i'r mater dros flwyddyn wedi i'r cyffur Mephedrôn neu miaw miaw, gael ei wahardd.

Drwy recordio cudd, fe welon nhw siopau yn torri'r gyfraith drwy werthu rhai o'r cyffuriau i bobl eu defnyddio.

Dywedodd Mr Andrews, rheolwr gyfarwyddwr Chooselife: "Mae'n dod yn fwy o broblem na chyffuriau anghyfreithlon oherwydd i ddechrau y neges sy'n cael ei roi yw bod cyfreithlon gyfystyr a diogel - ond dyw e ddim - a hefyd mae rhai ohonyn nhw yn gryfach ac yn fwy grymus na'r cyffuriau anghyfreithlon ac mae'n frawychus.

"Mae gennym genhedlaeth o bobl ifanc sy'n clywed y celwydd fod cyfreithlon yn golygu diogel."

Salvia

Ar y rhaglen fe welir fideo o ferch 17 oed yn prynu cyffur o'r enw salvia.

Mae'r siopwr hefyd yn gwerthu pibell arbennig iddi, ac yn dangos iddi sut i'w ddefnyddio er mwyn ysmygu'r cyffur.

Mae salvia - sy'n deillio o blanhigyn Mecsicanaidd - yn gyfreithlon i gael yn eich meddiant, ond mae hi yn erbyn y gyfraith i werthu i eraill i'r ddefnyddio.

Nid yw'r cyffuriau 'cyfreithlon' yma'n bethau newydd, ond mae mwy ohonyn nhw'n ymddangos nag erioed o'r blaen.

Dros y mis diwethaf, mae'r ganolfan sy'n monitro'r defnydd o gyffuriau ar draws Ewrop wedi dweud fod cyffuriau newydd yn ymddangos ar raddfa heb ei hail.

Daeth 41 o sylweddau newydd o'r amlwg yn ystod 2010, ac fe gafodd 16 o'r rheini eu cofnodi am y tro cyntaf yn y DU.

'Peryglus dros ben'

Bydd llywodraeth y DU yn cyflwyno gwaharddiadau dros dro er mwyn caniatáu i brofion gael eu cynnal ar y cyffuriau cyfreithlon yma.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref: "Gall y cyffuriau sy'n cael eu galw'n gyfreithlon fod yn beryglus dros ben, ac mae unrhyw un sy'n eu cymryd yn chwarae Russian Roulette gyda'u hiechyd.

"Rydym wrthi'n adeiladu un o'r sustemau mwyaf cadarn yn y byd i ddelio gyda'r tueddiad pryderus yma."

Bydd Week In Week Out yn cael ei darlledu ar BBC 1 Cymru am 10:35pm ar nos Fawrth, Mehefin 21.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific