British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Mehefin 2011, 07:01 GMT 08:01 UK
Bwlio homoffobig ar gynnydd, medd Stonewall Cymru

Plant ar fuarth ysgol
Stonewall: Bwlio homoffobig ar gynnydd

Yn ôl mudiad sy'n ymgyrchu dros hawliau pobl hoyw, mae bwlio homoffobig yn broblem sydd ar gynnydd yng Nghymru.

Dywed Stonewall Cymru fod disgyblion ysgol dair gwaith yn fwy tebygol o gael eu bwlio oherwydd eu rhywioldeb nag ydyn nhw ar sail hil neu grefydd.

Mae ymchwil ar ran y mudiad yn awgrymu bod disgyblion hoyw 60% yn llai tebygol o gael eu bwlio mewn ysgolion lle mae trafodaeth agored ar y pwnc.

Mae rhaglen materion cyfoes Manylu ar BBC Radio Cymru wedi bod yn ymchwilio i achosion o fwlio homoffobig.

Yn y rhaglen mae'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol, Nigel Owens, yn dweud bod angen i ysgolion wneud mwy i daclo'r broblem.

Bum mlynedd yn ôl penderfynodd Mr Owens ddweud yn gyhoeddus ei fod yn hoyw.

Rwy'n credu mai un bai sydd ar ysgolion heddiw yw nad yw athrawon yn cymryd y busnes bwlian 'ma o ddifri
Nigel Owens

Erbyn hyn mae'n ymweld ag ysgolion i godi ymwybyddiaeth am faterion hoyw.

"Rwy'n credu mai un bai sydd ar ysgolion heddiw yw nad yw athrawon yn cymryd y busnes bwlian 'ma o ddifri fel y dylen nhw.

Profiadau

"Fi 'di siarad â sawl person ifanc sy' wedi cael eu bwlian dros y blynyddoedd diwetha' a ro'n i'n gofyn pam na fydden nhw wedi gwneud rhywbeth amdano fe - a ro'n nhw dweud fod nhw wedi dweud wrth hwn a hwn a bod dim byd yn cael ei wneud."

Nigel Owens
Dywed Nigel Owens bod angen i ysgolion wneud mwy i daclo'r broblem

Un bachgen sy wedi cael profiad o fwlian homoffobig yw Joe Dixey, o Abercarn yng Nghwm Rhymni.

Dwy flynedd yn ôl, penderfynodd gyhoeddi ei fod yn hoyw.

"Fi dipyn bach yn ystrydebol, 'chydig bach yn flamboyant," meddai.

"Mae'n rhan o fy mhersonoliaeth i....a ma' nhw'n gweld fi a meddwl am yr ystrydeb 'mae fe'n hoyw gad i ni wneud hwyl am ei ben e'."

Dywedodd er mai criw bach oedd yn galw enwau arno, fod hyn wedi cael "effaith seicolegol fawr."

Sylw homoffobig

Un sy'n anghytuno â chyflwyno gwersi ar rywioldeb mewn ysgolion yw Gareth Jones, cyn gyfarwyddwr Addysg Ceredigion.

Mae e o'r farn mai cynyddu fydd y broblem pe bai ysgolion yn rhoi mwy o bwyslais ar y pwnc.

Yn ôl Mr Jones, byddai amlygu'r pwnc yn denu mwy o sylw gan y rhai sydd yn bwlian.

Yn ogystal â bwlian yn yr ysgol, dywed Stonewall fod pobl hoyw yn wynebu bwlian yn y gymdeithas.

Y tymor hwn, mewn gêm rhwng Castell-nedd a Llanelli, dywed Nigel Owens ei fod wedi cael ei gythruddo gan sylw homoffobig gan aelod o'r dorf.

Mae Mr Owens wedi gwneud cwyn swyddogol i'r heddlu am yr hyn ddigwyddodd.

Niweidiol

"Mae ishe bach o synnwyr cyffredin a deall mae 'banter' yw lot ohono fe, a does dim problem 'da fi 'da hynny o gwbl.

"Ond roedd hwn yn rhywbeth mwy. Y ffordd gafodd e' ei weiddi, shwt gath e' ei weiddi, ac ymhle oedd e'."

Dywed Mr Owens fod sylwadau o'r fath yn niweidiol.

"O'n i wedi treulio tua chwech neu saith awr wythnos cyn hynny gyda chrwtyn ifanc oedd yn chwarae rygbi, ac yn meddwl am gymryd bywyd ei hunan.

"O'n i'n dweud wrtho fe 'Na, bydd popeth yn iawn...rwy' wedi dod allan, a phobol fel Gareth Thomas hefyd.

"Ond wedyn o'dd y crwtyn 'ma yn y gêm yn gwylio a wnaeth e' hala neges ata' i yn dweud, 'wedes di bydde pethau fel hyn ddim yn digwydd."

"A feddyliais i, mae'n rhaid gwneud rhywbeth am hyn."

Gallwch glywed mwy am y stori ar Manylu, Radio Cymru am 6pm ddydd Llun.HEFYD
Homoffobia: Cymorth i ddioddefwyr
29 Ion 10 |  Newyddion
Mwy o droseddu yn erbyn hoywon
25 Meh 07 |  Newyddion
Cyfle i drafod bwlio homoffobig
21 Tach 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific