British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 19 Mehefin 2011, 08:51 GMT 09:51 UK
Lleihau nifer y cynghorau lleol?

Un o wasanaethau'r cyngor yw casglu sbwriel
A ddylid lleihau nifer y cynghorau?

Mae academydd yn dweud fod yna ormod o gynghorau sir yng Nghymru a bod angen mwy o gysondeb o ran adnoddau a phoblogaeth.

Dywed yr Athro Hugh Coombs o Brifysgol Morgannwg fod angen ystyried ail strwythuro'r drefn bresennol o 22 o gynghorau sir.

Mae ei sylw yn dilyn adolygiad diweddar a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd democratiaeth leol yn cael ei symleiddio a chael ei hatgyfnerthu
Joe Simpson

Neges Adolygiad Simpson, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth eleni, oedd bod y trefniadau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau awdurdodau lleol yn aml yn rhy gymhleth.

Dywedodd yr adolygiad hefyd fod ailadrodd yr un swyddogaethau a gwasanaethau 22 o weithiau yn golygu dyblygu diangen.

'Gwella ansawdd'

Dywedodd awdur yr adolygiad, Joe Simpson o Ganolfan Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol yn Llundain wrth raglen BBC Wales - The Politics Show: "Does dim angen i bob awdurdod lleol gyflawni bob gwasanaeth yn unigol.

"Rydyn ni'n cynnig y dylid comisiynu a darparu gwasanaethau ar lefel rhanbarthol neu isranbarthol ar adegau."

Mae Mr Simpson yn honni y byddai hyn yn arbed arian yn ogystal â "gwella ansawdd y gwasanaeth ar gyfer dinasyddion".

Ond dywedodd Athro Coombs, sy'n arbenigo mewn cyllid gwasanaethau cyhoeddus, byddai awgrym Mr Simpson yn annigonol.

"Rwy'n credu bod llawer o bobl yn cytuno nad yw'r strwythur presennol yn berffaith.

"Y cwestiwn pwysig yw sut a phryd y gallwn symud ymlaen."

Cyngor Sir Ynys Mn
Mae yna 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru

Dywedodd yr Athro Coombs nad oedd e'n gwybod beth fyddai'r nifer delfrydol o awdurdodau lleol i wasanaethu Cymru.

Er hynny, awgrymodd dylai'r nifer bod "rhywle yn y canol" rhwng y 22 awdurdod lleol cyfredol a'r rhif a awgrymwyd gan y CBI, sef saith.

Y tro diwethaf y cafodd y system lywodraeth leol yng Nghymru ei hail strwythuro oedd ym 1996 pan ddisodlwyd yr hen system o wyth cyngor sir a 37 cyngor dosbarth.

Mae Adolygiad Simpson am weld "partneriaethau clyfar sy'n datrys anghenion arbenigol".

Dywedodd Mr Simpson: "Mae'r partneriaethau hynny'n bodoli yn barod o ran gwasanaethau gofal cymdeithasol."

Ychwanegodd na fyddai'r awgrym yn creu haen arall o fiwrocratiaeth.

"Bydd democratiaeth leol yn cael ei symleiddio a'i hatgyfnerthu," meddai.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific