British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Mehefin 2011, 13:30 GMT 14:30 UK
Comisiwn yn galw ar ACau 'drafod y Cofnod'

Rhodri Glyn Thomas AC
Rhodri Glyn Thomas yw'r Comisiynydd gofal dros yr iaith Gymraeg.

Mae'r Comisiynydd sydd â'r portffolio iaith ar Gomisiwn y Cynulliad yn annog grwpiau gwleidyddol ac aelodau unigol y Cynulliad i ystyried ei safbwynt ar gael cofnod dwyieithog ai peidio.

Tan 2010 roedd fersiwn ysgrifenedig ddwyieithog yn cael ei chyhoeddi o'r cofnod, Hansard Cymru.

Ond erbyn hyn dim ond areithiau Cymraeg sy'n cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi yn Saesneg - dydy areithiau Saesneg ddim yn cael eu trosi i'r Gymraeg.

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Gwener mae Bwrdd yr Iaith wedi dod i'r casgliad bod Comisiwn y Cynulliad wedi torri ei gynllun iaith ac yn annog y Cynulliad i ddarparu Cofnod trafodion y cyfarfod llawn yn gwbl ddwyieithog ac ymchwilio i sicrhau bod trefniadau cyfieithu'r Cofnod mor effeithlon a darbodus â phosibl gan ystyried sut gall technoleg gwybodaeth hwyluso hynny.

Dyw'r swm o arian oedd yn cael ei dalu i sicrhau cofnod dwyieithog bellach ddim yn rhan o'r gyllideb, does dim swm o arian yn y gyllideb ar gyfer hynny
Rhodri Glyn Thomas

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn cyfarfod fis Gorffennaf i drafod ymateb ffurfiol i adroddiad y Bwrdd.

Yn y cyfamser mae'r comisiynydd, Rhodri Glyn Thomas, yn annog gwleidyddion y Cynulliad i ddweud wrth y Comisiwn beth yw eu barn nhw ar y mater.

'Cymhleth'

Roedd Mr Thomas yn un o'r pedwar AC a gyflwynodd gynnig i wyrdroi penderfyniad Comisiwn y Cynulliad y llynedd i newid y drefn o gael cofnod cwbl ddwyieithog o fewn 24 awr.

"Dw i ddim wedi newid fy marn bersonol," meddai, er na all wneud sylw fel Comisiynydd.

Fel aelod o blaid y Ceidwadwyr Cymreig, ein polisi ni yw i ail-edrych ar y sefyllfa fel ag y mae gyda golwg ar ddychwelyd i'r sefyllfa fel ag yr oedd hi
Angela Burns

Ond mae'n dweud bod y sefyllfa wedi newid ers 2009 pan wnaeth safiad gyda chynrychiolwyr o'r pedair plaid yn y Cynulliad.

"Rwy'n credu petai'r cwestiwn yn cael ei holi'n syml byddai mwyafrif aelodau'r Cynulliad yn dweud y dylai'r cofnod gael ei gyhoeddi [yn ddwyieithog], ond mae'n fwy cymhleth na hynny.

"Dyw'r swm o arian oedd yn cael ei dalu i sicrhau cofnod dwyieithog bellach ddim yn rhan o'r gyllideb, does dim swm o arian yn y gyllideb ar gyfer hynny.

"Pe bai penderfyniad i wyrdroi'r sefyllfa, byddai goblygiadau.

"Y peth pwysig yw bod aelodau'n gadael i ni wybod yn y Comisiwn am y sefyllfa, pa mor gryf maen nhw'n teimlo i adfer y sefyllfa fel yn 2009 neu ydyn nhw'n fodlon gyda'r sefyllfa nawr."

'Adfer'

Angela Burns yw cynrychiolydd y Ceidwadwyr ar y Comisiwn ac fel Comisiynydd, mae hi'n cadw'n dawel ar y mater.

Dydw i ddim eisiau amharu ar unrhyw drafod ar yr adroddiad, yn amlwg bydd y Comisiwn yn ei ystyried
Peter Black

"Fel aelod o blaid y Ceidwadwyr Cymreig, ein polisi ni yw i ail-edrych ar y sefyllfa fel y mae gyda golwg ar ddychwelyd i'r sefyllfa fel ag yr oedd hi," meddai wrth drafod sylwadau'r arweinydd dros dro Paul Davies ddydd Mawrth a ddywedodd y byddai'n ymgyrchu am gofnod dwyieithog.

"Rwy'n cefnogi'n llawn beth ddywedodd Paul Davies a does dim mwy i'w ddweud.

"Rwy'n credu'n bod ni i gyd fel Comisiynwyr wedi dweud y byddwn ni'n edrych ar yr adroddiad [gan Fwrdd yr Iaith] a dod nôl gydag ymateb ystyrlon."

Doedd Peter Black, cynrychiolydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar y Comisiwn, ddim am wneud sylw.

"Dydw i ddim eisiau amharu ar unrhyw drafod ar yr adroddiad, yn amlwg bydd y Comisiwn yn ei ystyried."

Roedd Mr Black yn un o'r Comisiynwyr a newidiodd y drefn yn 2009.

Ceisiodd BBC Cymru gael gafael ar Sandie Mewies, cynrychiolydd Llafur ar y Comisiwn.HEFYD
Comisiwn yn 'torri cynllun iaith'
17 Meh 11 |  Newyddion
Galwad i adfer y cofnod dwyieithog
14 Meh 11 |  Newyddion
'Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad'
03 Meh 11 |  Newyddion
Pryder am effaith penderfyniad
02 Meh 11 |  Newyddion
Cam yn l i'r iaith?
19 Mai 10 |  Newyddion
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg
22 Medi 09 |  Newyddion
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific