British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Mehefin 2011, 08:09 GMT 09:09 UK
Cynllun hyfforddi £13m i helpu'r ifanc

Gosod bric
Y nod yw atal pobl rhag atall y system addysg

Mae cynllun wedi ei lansio i geisio lleihau nifer y bobl ifanc yng nghymoedd y de sy'n gadael y system addysg yn gynnar.

Bydd cynllun Pre-Vent, sydd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 14-19 oed, yn derbyn £13 miliwn, gan gynnwys £8 miliwn o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Alun Davies, dirprwy Weinidog gyda chyfrifoldeb am Raglenni Ewropeaidd, bydd y cynllun yn ceisio mynd i'r afael â'r rhesymau pam fod nifer o bobl ifanc yn gadael ysgolion heb gymwysterau i gael gwaith.

Y nod yw cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i 8,000 o bobl ifanc y tu mewn a thu allan i ysgolion.

Mae cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen yn cymryd rhan yn y prosiect.

Dydd Llun roedd Mr Davies ar ymweliad â Studio 34 yn Y Pîl i weld sut bydd y cynllun yn gweithio.

"Rydym am drio cael gwared a rhai o'r pethau sy'n rhwystro pobl ifanc rhag manteisio i'r eithaf ar addysg," meddai.

"Bydd rhoi sgiliau newydd i bobl ifanc yn helpu iddyn nhw gael swyddi ac yn gwella ansawdd gweithlu Cymru."

Mae'r prosiect hefyd yn bwriadu helpu rhai sydd ddim yn mynychu ysgol neu goleg ar hyn o bryd a hefyd y rhai sydd ddim yn mynychu ysgolion prif ffrwd.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific