British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Mehefin 2011, 09:02 GMT 10:02 UK
Ffermydd gwynt: Galw am newid polisi

Peilonau trydan
Bwriedir creu rhwydwaith o beilonau 154 troedfedd o uchder

Mae cynghorwyr ym Mhowys wedi galw am adolygiad brys o bolisi ffermydd gwynt Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn dilyn protestiadau yn gwrthwynebu cynllun i osod is-orsaf ar safle 19 erw i gysylltu trydan 10 fferm wynt arfaethedig â'r Grid Cenedlaethol.

Dywed Llywodraeth Cymru nad oedd ganddyn nhw unrhyw fwriad i adolygu eu polisi a elwir yn Tan 8.

Bydd Cyngor Powys yn trafod y galw am adolygiad polisi Tan 8 ar Fehefin 28.

Mae unrhyw geisiadau am ganiatâd i osod llinellau trydan yn fater i'w hystyried gan Lywodraeth y DU, nid gweinidogion Cymreig
Llywodraeth Cymru

Yn 2005 lansiodd Llywodraeth y Cynulliad gynllun i ddatblygu ffermydd gwynt mewn saith ardal yng Nghymru o dan y teitl Tan 8.

Mae Tan 8 yn rhan o bolisi Llywodraeth y DU i gynyddu cyfanswm y trydan y mae adnoddau adnewyddadwy yn ei gynhyrchu i 10% erbyn 2010.

Rhwydwaith o beilonau

Erbyn hyn mae Cymru yn cynhyrchu 13% o drydan a gynhyrchir gan adnoddau adnewyddadwy.

Mae tyrbinau gwynt wedi bod yn bwnc llosg yng nghanolbarth Cymru am dros ddegawd ond mae mwy o brotestio wedi eu cynnal ers i'r cynllun i adeiladu is-orsaf a rhwydwaith o beilonau 154 troedfedd o uchder dros bellter o 26 milltir gael ei gyflwyno.

Teithiodd tua 1,500 o bobl o Bowys i Fae Caerdydd ym mis Mai i gynnal protest yn erbyn y cynllun gan gynnwys pedwar o bobl a gerddodd o'r Trallwng i'r brifddinas.

Mae'r weinyddiaeth sy'n rheoli Cyngor Powys yn glymblaid rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Chynghrair o aelodau annibynnol.

Maen nhw'n pwyso ar Lywodraeth y Cynulliad i ail edrych ar bob agwedd o'u polisi Tan 8 gan gynnwys y goblygiadau ar drafnidiaeth, yr amgylchedd, iechyd, ac adeiladu.

Dywedodd ysgrifennydd y weinyddiaeth, Cyng. Dawn Bailey: "Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru wrando ar lais y cyhoedd a'u cynrychiolwyr etholedig neu fe fydd pobl y canolbarth yn colli ffydd ynddyn nhw.

"Mae pobl wedi datgan eu pryderon y byddai datblygiad helaeth o'r fath yn bygwth economi'r ardal yn ogystal â bygwth lles trigolion a busnesau lleol."

Ymgynghoriad

Dywedodd llefarydd ar ran y Grid Cenedlaethol: "Dydyn ni ddim wedi penderfynu pa dechnoleg y byddwn ni'n defnyddio o ran llinellau trydan.

"Efallai y byddan nhw'n cael eu gosod o dan y ddaear neu uwch ben y ddaear neu y byddwn ni'n defnyddio cyfuniad o'r ddwy system."

"Ni fyddwn ni'n penderfynu ar y mater hwn tan ail gyfnod ymgynghoriad y cynllun."

Bydd y rhan gyntaf o gyfnod ymgynghoriad cyhoeddus y cynllun yn gorffen ar Fehefin 20.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid oes gennym unrhyw fwriad i adolygu polisi Tan 8.

"Mae unrhyw geisiadau am ganiatâd i osod llinellau trydan yn fater i'w hystyried gan Lywodraeth y DU, nid gweinidogion Cymreig."HEFYD
1,500 mewn protest
24 Mai 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific