British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2011, 16:36 GMT 17:36 UK
Pryder am 'gywirdeb' cyngor roddwyd i Aled Roberts

Aled Roberts
Aled Roberts yw un o'r ddau AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol sydd wedi'u diarddel o'r Cynulliad

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru mae amwysedd ynglŷn â'r wybodaeth roddwyd i un o'r ddau Aelod Cynulliad sydd wedi eu diarddel o'r Cynulliad am fod yn aelodau o sefydliadau gwaharddedig pan gawson nhw eu hethol.

Mae BBC Cymru yn deall bod Aled Roberts wedi cael gwybodaeth wallus wrth wneud ei gais am iddo wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cafodd ei gyfeirio at wybodaeth ar wefan y Comisiwn Etholiadol trwy gyfrwng y Gymraeg oedd heb gael ei ddiweddaru.

Pan oedd yn llenwi ei ffurflenni cais fel ymgeisydd, defnyddiodd linc ar-lein oedd wedi dyddio at y rhestr o sefydliadau wedi eu gwahardd i ymgeiswyr pan wnaeth ei gais trwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd y linc Saesneg yn darparu'r wybodaeth gywir tra bod y linc Cymraeg yn dal i gysylltu â rhestr wedi dyddio.

Gwadu ofni adfer Burnham

Mae Kirsty Williams wedi cadarnhau bod "cywirdeb y cyngor a roddwyd i Aled Roberts yn fater i'w ystyried" yn ymchwiliad yr heddlu ond roedd yn ofalus i beidio ag ymhelaethu rhag amharu ar ymchwiliad yr heddlu.

Roedd Ms Williams yn gwadu bod ei phlaid yn gwrthod ildio ar y mater am mai'r ail ar restr y gogledd i gymryd lle Mr Roberts yw'r cyn AC Eleanor Burnham.

Mae Ms Burnham wedi bod yn feirniadol o'r ffordd mae Ms Williams wedi ymdopi â'r sefyllfa bresennol.

"Mae darpariaeth yn neddf [Llywodraeth Cymru] 2006 i alluogi ACau i adfer ACau wedi eu diarddel yno am reswm," meddai Ms Williams.

"Rwy'n cydnabod bod camgymeriadau wedi eu gwneud.... wnaeth yr aelodau dan sylw ddim gwneud unrhyw beth gyda'r bwriad o achosi niwed.

"Rydw i dal yn gobeithio y gallwn ni ddefnyddio Deddf 2006 i ddod â'r ddau aelod yn ôl."

Cafodd Aled Roberts ei ddiarddel o'r Cynulliad fis diwethaf wedi iddi ddod i'r amlwg ei fod yn aelod o Dribiwnlys Prisio Cymru.

Roedd John Dixon yn aelodau o Gyngor Gofal Cymru.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynorthwyo'r heddlu gydag ymchwiliad i'r mater a bydd y Cynulliad yn pleidleisio i'w hadfer fel aelodau ai peidio ar Fehefin 29.HEFYD
'Shambles' medd Burnham
09 Meh 11 |  Newyddion
Pleidlais ar ddyfodol dau aelod
08 Meh 11 |  Newyddion
Dyfodol dau wleidydd yn ansicr
25 Mai 11 |  Newyddion
Ffrae am ddau AC yn dwysu
19 Mai 11 |  Newyddion
Galw am 'edifeirwch' i ddau AC
18 Mai 11 |  Newyddion
Diarddel dau AC dros dro
18 Mai 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific