British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Mehefin 2011, 12:41 GMT 13:41 UK
Achos methadon: Carcharu tad

Grant Yuill
Cafodd Yuill ei garcharu am wyth mlynedd

Mae tad 38 oed o Borthmadog wedi ei gael yn euog o roi methadon mewn llaeth babi.

Cafodd Grant Yuill ei garcharu am wyth mlynedd.

Dydd Mawrth penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon fod Yuill hefyd yn euog o gyflenwi cyffuriau ac o greulondeb i blentyn.

Cafwyd Yuill yn ddieuog o rwbio'r cyffur methadon yng ngheg babi oriau wedi iddi gael ei geni.

Mae mam y plentyn, Nia Wyn Jones, 31 oed, yn y carchar ers 2010 ar ôl i lys ei chael yn euog o gam-drin ei merch ac o gyflenwi methadon.

Cafodd y plentyn, na ellir ei enwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, ei roi mewn gofal.

Clywodd y llys fod y methadon wedi effeithio ar ddatblygiad y babi.

Roedd Yuill wedi gwadu'r wyth cyhuddiad yn ei erbyn.

Clywodd y llys bod Yuill wedi rhoi methadon i'r babi er mwyn celu'r ffaith fod y fam yn gaeth i heroin.

'Creulondeb difrifol'

Roedd o wedi ychwanegu'r methadon - cyffur sy'n cael ei ddefnyddio yn lle heroin - at lefrith y babi am fisoedd wedi'r enedigaeth.

Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes mai Yuill oedd y tu cefn i'r penderfyniad i roi methadon i'r babi.

Disgrifiodd yr achos fel un o "greulondeb difrifol i'r babi".

Dywedodd fod pobl yn ymddiried mewn tad i blentyn ond fod Yuill wedi manteisio a chamddefnyddio'r ymddiriedaeth yna.

Dedfrydwyd o i wyth mlynedd am roi'r methadon yn llaeth y babi ac wyth mlynedd arall am greulondeb i blentyn.

Cafodd saith mlynedd hefyd am gyflenwi cyffuriau a thair blynedd am greu ofn ar berson.

Mae'r holl ddedfrydau i gydredeg.

'Trist iawn'

Wrth ymateb wedi'r achos dywedodd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn eu bod "wedi cynnal Adolygiad Achos Difrifol i'r mater hwn".

Dywedodd llefarydd eu bod yn benderfynol o weld a oes gwersi i'w dysgu "er mwyn gwella cydweithio rhwng asiantaethau".

Cafodd yr adolygiad ei gynnal gan "Awdur Annibynnol Annibynnol sydd â chryn arbenigedd, gwybodaeth a phrofiad ym maes diogelu plant".

"Caiff casgliadau ac argymhellion yr Awdur Annibynnol eu gosod ar wefan y Bwrdd unwaith y bydd yr holl drafodion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r achos wedi dirwyn i ben, a bod aelodau'r teulu a gyfrannodd i'r Adolygiad achos Difrifol wedi'u hysbysu."

Dywedodd Clive Wolfendale, Prif Weithredwr Asiantaeth Alcohol a Chyffuriau Cais, nad oedd yn cydymdeimlo o gwbl gyda rhieni'r babi.

"Mae'n amhosib credu bod tad neu fam yn rhoi methadon i'w babi, meddai.

"Wrth gwrs, mae'r achos hwn yn achos anarferol.

"Mae'r Cynulliad wedi buddsoddi arian sylweddol dros y blynyddoedd diwetha' i wella gwasanaethau cyffuriau ac alcohol", ychwanegodd.

"Ond yn fy marn i, mae'n rhaid i ni wella gwasanaethau i deuluoedd."

Yn ystod yr achos llys dywedodd Jones, 31 oed, ei bod wedi mynd yn gaeth i'r cyffur ar ôl i Yuill ddweud wrthi mai "olew hash" oedd.

'Twyllo'

Roedd Yuill o Stryd Yr Wyddfa Porthmadog wedi gwadu cyflenwi methadon i Jones a'r babi; cyflenwi heroin i'r fam; creulondeb tuag at blentyn a rhoi Jones mewn ofn o drais.

Roedd yr amddiffyniad yn honni fod Jones, mam i dri o blant yn ceisio rhoi'r bai ar bobl eraill ers cael ei harestio fis Ionawr 2010, yn enwedig ei chyn bartner, Yuill.

Fe wadodd hi hynny, gan ddweud "roedd y ddau ohonon ni'n rhan o hyn, dyw hi ond yn deg iddo fo gymryd cyfrifoldeb hefyd".

Clywodd y llys hefyd fod Yuill wedi ei bygwth hi ar sawl achlysur, ac wedi'i gwthio i lawr y grisiau unwaith.

Yn ôl yr amddiffyniad, doedd y diffynnydd ddim yn chwarae cymaint o ran ym mywyd ei ferch yn y misoedd cyn i'r fam gael ei harestio am fod y cwpl wedi gwahanu.

Ond roedd Jones yn mynnu'i fod o'n dal i gyflenwi methadon iddi ar y pryd, a bod ganddi ormod o ofn dweud wrth yr heddlu oherwydd pryder y byddai ei phlant yn cael eu cymryd oddi wrthi.HEFYD
Yuill: Euog o gyflenwi cyffuriau
14 Meh 11 |  Newyddion
Methadon: Rheithgor yn ystyried
14 Meh 11 |  Newyddion
Methadon: Twyllo mam i ysmygu
13 Meh 11 |  Newyddion
Methadon: Gwadu 'celwyddau'
10 Meh 11 |  Newyddion
Methadon: 'Rhoi'r bai ar eraill'
09 Meh 11 |  Newyddion
Methadon: Tad yn pledio'n ddieuog
08 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific