British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2011, 07:44 GMT 08:44 UK
Bws y Cardi bach yn rhedeg yn hwyr

Cardi Bach
Mae'r bws yn stopio ar hyd yr arfordir i godi teithwyr

Mae'n bosib na fydd gwasanaeth bws, sydd wedi bod yn boblogaidd gyda cherddwyr, syrffwyr ac ymwelwyr ar arfordir Ceredigion, ar gael yn ystod yr haf.

Yn ôl Cyngor Ceredigion, allan nhw ddim dweud pa bryd y bydd gwasanaeth Y Cardi Bach - sy'n cysylltu trefi, pentrefi a thraethau rhwng Aberteifi a Chei Newydd - yn dechrau.

Mae'r cyngor wedi cadarnhau eu bod wedi cael cyllid gan Gynllun Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd i weithredu'r gwasanaeth bws trwy gydol y flwyddyn o 2011 ymlaen.

Ond er i'r cais gael ei gymeradwyo nid yw'r cyngor wedi sicrhau arian cyfatebol ar ei gyfer hyd yn hyn.

Nid yw'n bosibl i'r cyngor sir ar hyn o bryd gynnig dyddiad ar gyfer cychwyn y gwasanaeth newydd yn 2011 ond ofnir na fydd yn cychwyn mor gynnar ag y gwnaeth dros y blynyddoedd diwethaf
Cyngor Ceredigion

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Hyd yma, bu gwasanaeth y Cardi Bach yn rhedeg ar gyllideb gyfyng iawn.

"Mae'n cael ei gydnabod ers amser y gallai ariannu'r gwasanaeth yn y fath fodd greu problemau.

"Ceisiodd y cyngor sir sicrhau sefyllfa ariannol y Cardi Bach trwy gyflwyno cais am gymorth ariannol i Gynllun Datblygu Gwledig Cymru.

"Yn ddiweddar, cyhoeddwyd fod cais y cyngor wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer cynnig y gwasanaeth ar sail haf a gaeaf, fel bo'r galw, o 2011 ymlaen.

"Yn sgil hynny, mae llawer o drefniadau i'w gwneud gan gynnwys prynu bws newydd a chael corff i redeg y gwasanaeth.

"O'r herwydd, nid yw'n bosibl i'r cyngor ar hyn o bryd gynnig dyddiad ar gyfer cychwyn y gwasanaeth newydd yn 2011 ond ofnir na fydd yn cychwyn mor gynnar ag y gwnaeth dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'r cyngor yn ymddiheuro mai felly y gall hi fod eleni."

Arolwg

Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio am y tro cyntaf yn 2004 cyn dod i ben yn 2006 oherwydd trafferthion ariannol. Ond mae wedi'i gyflwyno bob haf ers hynny.

Nifer teithwyr y Cardi bach
2004: 1,000
2005: 1,500
2007: 2,100
2008: 3,100
2009: 4,000
2010: 4,694

Mae'r gwasanaeth yn gweithio ar sail "galw a theithio" - gall deithwyr gael eu codi a'u gollwng ar unrhyw bwynt ar hyd y daith cyn belled â'i bod hi'n ddiogel i wneud hynny.

Mae'r gwasanaeth yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n cerdded ar hyd y llwybr arfordirol gafodd ei agor yn 2008.

Yn ôl arolwg y cyngor, roedd 66,000 - 19% yn fwy - yn cerdded ar y llwybr rhwng Awst 2009 ac Awst 2010.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod cynllun Cab-a-Bag ar gael i gynorthwyo pobl sydd am gerdded llwybr arfordir Ceredigion ond nad ydynt am gario bagiau trwm o le i le bob dydd.

"Er nad yw gwasanaeth y Cardi Bach yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gall pobl drefnu ymlaen llaw fod tacsi yn cludo'u bagiau o le i le o ddydd i ddydd tan iddynt gerdded y llwybr cyfan."

Mae'r prosiect yn rhan o Gynllun Ceredigion: Lle Gwell i Fyw, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad a Chynllun Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd.HEFYD
Y Cardi Bach yn ôl ar y ffordd
15 Meh 07 |  Newyddion
Atal bysus: 'Colli cyfle'
13 Hyd 06 |  Newyddion
Gwasaneth bws i'r Cardis
05 Gorff 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific