British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 13 Mehefin 2011, 10:36 GMT 11:36 UK
Fferyllfeydd Cymru'n cynnig asesiadau diabetes am ddim

Dyn dros ei bwysau
Gall cario gormod o bwysau gynyddu'r perygl o ddatblygu math 2 o glefyd siwgr

Mae fferyllfeydd ar draws Cymru wedi dechrau ymgyrch yn erbyn clefyd siwgr, trwy gynnig asesiadau yn rhad ac am ddim.

Mae tua 700 o fferyllfeydd yn rhan o'r prosiect 10-diwrnod, sy'n cael ei gynnal ar y cyd rhwng Diabetes UK Cymru a Fferylliaeth Gymunedol Cymru.

Yn ôl Diabetes UK, mae 153,000 o bobl yng Nghymru wedi cael diagnosis am glefyd siwgr, a thua 66,000 yn rhagor ddim yn gwybod bod y cyflwr arnyn nhw.

"Cynta' yn y byd mae rhywun yn cael diagnosis am glefyd siwgr, cyflyma' oll y gellir ei reoli," meddai Dai Williams o Diabetes UK Cymru.

I gyd-fynd ag Wythnos Diabetes, bydd cwsmeriaid yn cael cynnig asesiadau am ddim am fath 2 o glefyd siwgr - y math mwya' cyffredin.

Cyngor

Bydd y profion yn gallu adnabod pobl sydd mewn perygl o ddatblygu'r cyflwr yn y 10 mlynedd nesa', a bydd y rhai hynny sydd â'r perygl mwya' yn cael eu hanfon at eu meddyg teulu am brofion pellach.

Bydd pobl sydd mewn perygl oherwydd eu pwysau neu maint eu gwasg hefyd yn cael cyngor ar sut i fyw bywyd iachach.

Dywedodd Mr Williams ei fod yn gobeithio y byddai'r ymgyrch yn lleihau'r perygl o ganlyniad i'r cymhlethdodau "ofnadwy" sy'n gysylltiedig â diabetes, clefyd y galon, achosion o strôc a chlefyd yr arennau.

Mae'r ymgyrch yn cael cefnogaeth dyn o Sir Gaerfyrddin, oedd wedi'i synnu o glywed bod ganddo fath 2 o glefyd siwgr.

'Sioc'

Yn ôl Eirian Jones, 42 oed o Bencader, roedd yn teimlo'n sâl pan glywodd y gallai fod â'r cyflwr fis Tachwedd diwetha' yn ystod profion arferol ar gyfer pwysedd gwaed uchel.

"Roedd yn dipyn o sioc, ac mi gymerodd rai dyddiau i mi ddod i arfer â'r peth," meddai.

"Ond wrth edrych 'nôl, roedd gan fy nhad fath 2 o ddiabetes, er iddo ddatblygu'n llawer hwyrach mewn bywyd.

"Ro'n i'n adnabod y symptomau, fel syched ofnadwy, oherwydd i mi weld fel oedd o cyn iddo gael y diagnosis.

"Ond 'doedd gen i'r un o'r symtomau hynny - yr unig beth alla' i feddwl amdano ydy 'mod i wedi blino 'chydig mwy ond roeddwn i'n credu mai fy swydd a theithio i'r gwaith oedd yn gyfrifol am hynny."HEFYD
Ymgyrch i ganfod diabetes
16 Mai 11 |  Newyddion
Miloedd yn 'dioddef heb wybod'
21 Maw 11 |  Newyddion
Clefyd y Siwgr: 'Niferoedd yn codi'
25 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific