British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 12 Mehefin 2011, 16:28 GMT 17:28 UK
Rhybudd am incwm ffermwyr

Gareth Vaughan
Gareth Vaughan yw llywydd yr FUW ers 2003

Daeth rhybudd gan lywydd Undeb Amaethwyr Cymru y gallai ffermwyr Cymru dderbyn lai o arian o Ewrop.

Ac yntau ar fin gadael y swydd, dywedodd Gareth Vaughan ei fod yn pryderu am y trafodaethau am Bolisi Amaeth Cyffredin Ewrop a'r taliadau y tu hwnt i 2013.

Mae'r undeb yn poeni y bydd mwy o bwyslais ar wobrwyo gwaith amgylcheddol yn hytrach na chynhyrchu bwyd.

Cynhyrchu bwyd

Dywedodd Mr Vaughan ar raglen The Politics Show ar BBC Cymru:

"Dyma ein hincwm. Mae'n daliad sy'n dod i ffermwyr am gynhyrchu bwyd, ac os fydd y taliad yn llai yna fe fydd rhaid i wraig y tŷ dalu gwahaniaeth oherwydd ni all ffermwyr gynhyrchu bwyd am lai o arian.

"Ein dyletswydd fel ffermwyr yw, yn gyntaf, i gynhyrchu bwyd law yn llaw ac edrych ar ol yr amgylchedd.

"Ond y flaenoriaeth ddylai fod i annog ffermwyr i gynhyrchu bwyd ar bob cyfrif."

Mae'r Polisi Amaeth Cyffredin ar hyn o bryd yn darparu incwm o tua £280 miliwn yn uniongyrchol i ffermwyr Cymru - mae hynny'n gyfrifol am rwng 80% a 90% o'u hincwm.

'Diwydiant proffidiol'

Mae'r dirprwy weinidog amaeth newydd yn Llywodraeth Cymru, Alun Davies, wedi rhybuddio na fyddai ffermio yn talu ffordd heb daliadau o'r fath.

Dywedodd: "Yr hyn sy'n bwysig yw defnyddio taliadau CAP i greu diwydiant proffidiol yng Nghymru.

"Dylwn sicrhau bod y trafodaethau yn cynnal y diwydiant, yn gwneud y diwydiant yn broffidiol ac yn ein galluogi i gynhyrchu bwyd."

Bydd Mr Davies yn mynd i gyfarfod yn Llundain ddydd Llun i drafod dyfodol arian o Ewrop.

Bydd gweinidogion o'r llywodraethau datganoledig yn cyflwyno'r ddadl dros gael arian o Ewrop yn y dyfodol.

Pwysleisiodd Mr Davies ei bod hi'n bwysig bod llais Cymru'n cael ei glywed, gan ddweud:

"Byddaf yn cynrychioli Cymru, ac yn pwysleisio pwysigrwydd arian Ewrop i Gymru.

"Mae gennym arian strwythurol yng ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, ac mae arian CAP yn gofalu am y diwydiant amaeth a chefn gwlad Cymru."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific