British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 13 Mehefin 2011, 08:39 GMT 09:39 UK
Athrawon i gael cefnogaeth i ddysgu Cymraeg

Athro a disgybl
Fe fydd athrawon yn cael cyfle i wella'u sgiliau iaith

Daeth croeso i gynllun Llywodraeth Cymru i gynorthwyo athrawon wella'u sgiliau iaith hyd at safon addysgu.

Mae'r cynllun wedi cael ei anelu at athrawon sydd heb hyder yn eu Cymraeg.

Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi cymeradwyo mwy na £6 miliwn dros gyfnod o dair blynedd ar gyfer cyflwyno Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg, gyda'r nod o wella safonau addysgu a dysgu mewn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg.

Dywedodd undeb athrawon UCAC eu bod yn croesawu'r cyhoeddiad, gan ddweud bod nifer o aelodau'r undeb wedi manteisio ar y cynllun peilot a gyflwynwyd yn 2005.

Yn ôl Bwrdd yr Iaith, mae'r cyhoeddiad yn cryfhau neges y Bwrdd am bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle.

Gwella sgiliau

"Mae'r Llywodraeth yn amlwg yn cymryd y Strategaeth Addysg Gymraeg o ddifrif ac yn parhau gyda pholisi'r llywodraeth ddiwethaf," meddai Rebecca Williams, swyddog polisi UCAC.

Drwy'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sydd â digon o ymarferwyr o ansawdd da, sy'n meddu ar sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer pob cyfnod addysg a hyfforddiant.
Leighton Andrews, Gweinidog Addysg

"Rydym ni wedi gweld aelodau'n manteisio ar y cynllun peilot ac yn cael budd mawr yn cynyddu eu hyder i allu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ehangu eu cyfleon cyflogaeth."

Mantais y cynllun yw ei fod yn rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg i loywi safon eu hiaith, a hefyd i athrawon prin eu Cymraeg gynyddu eu sgiliau iaith, meddai Ms Williams.

"Mae'n golygu bod modd ehangu ar nifer y cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pynciau (galwedigaethol) sydd wedi bod yn brin.

"Mae'n fuddsoddiad yn y gweithlu - rydym ni'n pwyso ar ysgolion i sicrhau bod staff yn manteisio ar y cyfle."

Lefelau gwahanol

Bydd y cyllid yn talu am gyrsiau iaith dwys i athrawon, a hefyd yn talu am athrawon cyflenwi i addysgwyr - athrawon, cynorthwywyr dosbarth a darlithwyr - mewn ysgolion a cholegau addysg bellach.

Bydd yr arian newydd yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflwyno i fwy o leoliadau nag yn 2005 ac yn cynnig cyrsiau ar nifer o lefelau gwahanol.

Bydd 648 o addysgwyr ychwanegol ar eu hennill o'r cynllun.

Dywedodd Llefarydd ar ran Bwrdd yr Iaith eu bod yn croesawu'r cyhoeddiad.

"Gyda chynnydd blynyddol yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg mae'n allweddol fod y Llywodraeth yn buddsoddi mewn rhaglenni hyfforddiant er mwyn sicrhau ymarferwyr cymwys a hyfedr i weithredu amcanion y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg," meddai.

"Yn ogystal, mae'r cyhoeddiad yn atgyfnerthu neges y Bwrdd ynglŷn â'r angen am sgiliau dwyieithog yn byd gwaith yng Nghymru heddiw."

Dywedodd Mr Andrews: "Drwy'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sydd â digon o ymarferwyr o ansawdd da, sy'n meddu ar sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer pob cyfnod addysg a hyfforddiant.

"Mae'r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn cefnogi'r nod hwn yn llwyr a bydd yr arian a gyhoeddwyd gennyf, sef £6 miliwn dros y tair blynedd nesaf, yn galluogi mwy o ymarferwyr i gael y cyfle i ddatblygu'u sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer addysgu ar bob lefel."HEFYD
Tri mis o'r gwaith i ddysgu Cymraeg
22 Mai 05 |  Newyddion
Mesur y galw am addysg Gymraeg
16 Mai 11 |  Newyddion
Cyhoeddiad i ddatblygu'r iaith
03 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific