British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Mehefin 2011, 11:03 GMT 12:03 UK
Cais i wella signal ffn symudol yng Nghymru

Person yn defnyddio ffn symudol
Mae'r Llywodraeth eisiau datrys problem signal gwan mewn ardaloedd gwledig.

Dylai'r corff sy'n rheoleiddio y diwydiant cyfathrebu, OFCOM, wella'u cynigion ar gyfer signal ffôn symudol yng Nghymru yn ôl gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Maen nhw'n dweud nad yw cynlluniau'r rheoleiddiwr yn datrys problemau gyda'r signal mewn ardaloedd gwledig ac maen nhw am i gwmniau ffôn wynebu targedau penodol ar gyfer ardaloedd arbennig.

Mae Ofcom yn cynnal ymgynghoriad ar amodau trwydded gwasanaethau band llydan symudol ar draws Prydain.

Fe fydd y Llywodraeth yn hoffi gweld cynnydd yn y cytundebau rhwng cwmnïau ffôn gwahanol fel bod cwsmeriaid yn gallu manteisio ar isadeiledd sy'n bodoli'n barod heb yr angen am fuddsoddiad pellach sylweddol, allai fod yn aneconomaidd mewn rhai ardaloedd.

Gwneud mwy

"Dydyn ni ddim yn teimlo bod y cynigion yn y ddogfen ymgynghori'n mynd yn ddigon pell i ddelio â'r problemau presennol o ran signal ffôn mewn ardaloedd gwledig," meddai Edwina Hart, y Gweinidog dros Fentergarwch yn ei hymateb i Ofcom.

"Rydym ni'n galw ar Ofcom i osod targedau daearyddol neu dargedau rhanbarthol yn hytrach na pharhau i fesur y ddarpariaeth ar lefel genedlaethol am nad yw'r ffordd honno yn datrys anghenion Cymru wledig."

Ychwanega bod y Llywodraeth eisiau i ddefnyddwyr o Gymru gael dewis o ddarparwyr symudol.

Mae'r cynlluniau sydd gan Ofcom yn ddechrau da meddai, ond mae angen gwneud mwy.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ofcom yng Nghymru, Rhodri Williams: "Rydym ni'n croesawu diddordeb yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar arwerthiant sbectrwm symudol newydd o 800 MHz a 2.6 GHz.

"Rydym ni'n edrych ymlaen at ystyried y dystiolaeth a sylwadau sy'n cael eu cynnig i ni."

Denu busnes

Dydy telathrebu ddim wedi cael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru, ond mae Gweinidogion yn ymwybodol bod cyswllt symudol a band eang mewn rhai ardaloedd o Gymru yn rhwystr gwirioneddol i ddenu busnesau a buddsoddiad.

Mae'r trwyddedau newydd yn deillio o sbectrwm sydd ar gael wedi trosglwyddo draw at ddigidol a dylai gynnig cyswllt gwe llawer cynt trwy ffonau symudol o gymharu â'r dechnoleg 3G presennol.

Yn ôl Ofcom, mae'r sbectrwm hwn yn hanfodol i ymateb i'r galw cynyddol gan ddefnyddwyr ffonau symudol 'clyfar' a'r defnydd o wasanaethau band eang fel fideos ar-lein, ebost a gwefannau rhwydweithio cymdeithasol.

Eu cred yw y bydd y sbectrwm newydd yn cynnig y gofod sydd ei angen ar gyfer pedwaredd genhedlaeth technoleg symudol (4G) fydd yn sylweddol gynt ac yn ymdebygu i gyflymder band llydan mewn cartrefi.

Fe fydd yn rhan o arwerthiant anferthol i gwmniau ffôn symudol sy'n gyfystyr a thri chwarter y sbectrwm sy'n cael ei ddefnyddio heddiw ac 80% yn fwy na'r arwerthiant 3G yn y flwyddyn 2000.HEFYD
Band eang i'r 'mannau gwan'
07 Meh 10 |  Newyddion
Dros 150,000 am fand eang
27 Mai 10 |  Newyddion
'56,000' ar gyfer band eang
20 Maw 10 |  Newyddion
Band eang: Tref yn arloesi
18 Medi 09 |  Newyddion
Band eang cyflym iawn i Gymru
23 Maw 09 |  Newyddion
Rhai heb y we 'ar eu colled'
20 Tach 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific