British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Mehefin 2011, 05:50 GMT 06:50 UK
Ysbytai: Miloedd o ymosodiadau

Plismon mewn ysbyty
Cafodd camerau cylch cyfyng eu gosod mewn unedau brys ysbytai.

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos fod yna filoedd o ymosodiadau ar staff meddygol.

Ar gyfartaledd mae yna 7,500 o ymosodiadau yn cael eu cofnodi bob blwyddyn.

Ond mae ffigyrau hefyd yn dangos cynnydd yn y nifer o bobl sy'n ymddangos gerbron llys o ganlyniad i ddigwyddiadau o'r fath.

Yn ddiweddar bu ymgyrch gan Lywodraeth Cymru i amddiffyn staff meddygol.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth fod y cynnydd mewn achosion llys yn ganlyniad i'r ffaith bod staff yn fwy parod i gwyno.

Yn ôl y data ddaeth i law mae nifer o'r ymosodiadau gan gleifion sy'n dioddef o broblemau salwch meddwl fel dementia.

Daeth y ffigyrau i law BBC Cymru ar ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'r ffigyrau'n dangos fod nifer yr ymosodiadau gafodd eu cofnodi wedi aros yr un fath dros gyfnod o chwe blynedd.

Roedd hynny er gwaetha mesurau sy wedi eu cyflwyno i geisio atal trais o'r fath.

Camerâu

Ond bu gostyngiad eleni, o 7,558 o'i gymharu â 8,343 yn 2010.

Ymhlith yr ymosodiadau roedd un o dresio yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn 2009.

Cofnodwyd dros 80 o ymosodiadau rhywiol mewn ysbytai ledled Cymru - ac roedd yna 50 o ymosodiadau gydag arf.

Dywed Coleg Brenhinol y Nyrsys eu bod yn croesawu'r mesurau sydd wedi eu cymryd i atal trais.

Ond dywedodd llefarydd eu bod yn cwestiynu pam bod rhai byrddau iechyd yn amharod i gofnodi achosion gyda'r heddlu.

"Mae'n dda i weld cynnydd yn nifer yr achosion llys a hefyd cynnydd yn y nifer o achosion sy'n cael eu hadrodd i'r heddlu," meddai Tina Donnelly, cyfarwyddwr y Coleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru.

"Mae tystiolaeth lafar yn awgrymu fod nyrsys yn falch iawn fod pethau'n newid, oherwydd pedair blynedd yn ôl roedd wyth o bob deg yn dweud eu bod wedi dioddef o drais."

Yn 2009 dywedodd pwyllgor amlbleidiol yn y Cynulliad Cenedlaethol fod yna ddiffyg yn y gorffennol wrth ymdrin â thrais.

Alcohol

Ers hynny mae camerâu cylch cyfyng wedi eu gosod mewn unedau brys mewn pedwar ysbyty, ac mewn pum ambiwlans.

Mae miloedd o fotymau panig wedi eu dosbarthu ymhlith staff.

Ym mis Rhagfyr y llynedd fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio ymgyrch ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Iechyd, yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron er mwyn mynd i'r afael â'r broblem.

Dywedodd un meddyg o Gaerdydd sy wedi dioddef o drais, fod alcohol yn broblem.

"Mewn adrannau brys mewn ysbytai mai yna gysylltiad clir rhwng trais ac alcohol, ac mae hynny'n ymwneud ag ymestyn yr oriau yfed." meddai Dr Charles Allanby.

Ymosodiadau

"Mae angen i bobl roi pwysau ar gynghorwyr ac aelodau seneddol er mwyn mynd i'r afael â'r broblem".

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd yn credu bod alcohol yn broblem.

Yn 2010 bu 257 o ymosodiadau ar eu staff.

Dywedodd llefarydd: "Mae nifer o ymosodiadau ar griwiau yn gysylltiedig â goryfed,"

Dywed Llywodraeth Cymru fod achosion llys yn erbyn y rhai sy'n troseddu, ar gynnydd.

Yn 2008 roedd llai na 10 o erlyniadau.

Yn 2010-11 cafwyd 126 o bobl yn euog o droseddau yn erbyn staff meddygol.

"Mae yna lawr o waith i'w wneud eto, " meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Ond mae'r arwyddion cynnar yn dangos fod y lefel o gydweithio yn dwyn ffrwyth."HEFYD
Iechyd: 'Newidiadau amhoblogaidd'
07 Meh 11 |  Newyddion
Ailddatblygu ysbyty ar gost o £77m
26 Mai 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific