British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 11 Mehefin 2011, 09:18 GMT 10:18 UK
Rhestr o anrhydeddau Penblwydd Y Frenhines

Rhestr lawn o'r Cymry neu'r rhai â chysylltiadau â Chymru sydd ar Restr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines 2011.

URDD CYDYMAITH:

Y Gwir Anrhydeddus Barwn Michael Howard o Lympne. Am wasanaeth cyhoeddus a gwleidyddol. Llundain.

URDD MARCHOG:

Paul Michael Williams, OBE, OStJ, DL - Cyn-Gyfarwyddwr-Cyffredinol Gwasanaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth y Cynulliad a Phrif Weithredwr Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol Cymru. Caerdydd.

Christopher Anthony Woodhead - Cadeirydd, Ysgol Cognita ac Athro Addysg Prifysgol Buckingham. Am wasanaeth i addysg. Sir Amwythig.

URDD Y BADDON

CYDYMAITH URDD Y BADDON

Dr Hugh Fenton Rawlings - Cyfarwyddwr Adran Prif Weinidog Cymru a'r Cabinet, Llywodraeth y Cynulliad. Caerdydd.

MEDAL FICTORAIDD FRENHINOL:

MVO:

Yr Uwch Gapten William George Leatham MacKinlay - Marchwr i Dywysog Cymru.

Susan Elizabeth Theobald - Cynorthwydd personol i brif Ysgrifennydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Y DREFN YMERODROL BRYDEINIG

CBE:

Yr Athro Merfyn Jones - cyn-is Ganghellor Prifysgol Bangor. Am wasanaeth i addysg uwch yng Nghymru. Gwynedd.

Richard Noel Roberts OBE - Am wasanaeth i optometreg. Caerdydd.

OBE:

Dr Kim Bevan - Am wasanaeth i blant anabl a'u teuluoedd. De Cymru

Yr Atrho Huw Cathan Davies - Cyn-Athro Dynameg Atmosfferig ETH Zurich, Y Swistir. Am wasanaeth i wyddoniaeth.

Maldwyn William Davies - Cyn-Gadeirydd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru a phrifathro Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd. Am wasanaeth i addysg. Torfaen.

Simon Deacy - Am wasanaeth i ddioddefwyr a thystion. Pont-y-pŵl.

Dr Sunirmal (Biku) Ghosh - Sefydlydd Cyswllt Iechyd Gwent-De Ethiopia. Am wasanaeth i feddygaeth. Mynwy.

Robert Holt - Cyn-Brif Weithredwr Cwpan Ryder 2010 Cyf. Am wasanaeth i golff. Caerdydd.

Yr Athro Judith Mary Hutchings - Cyfarwyddwr Canolfan ar gyfer Ymyrraeth cynnar wedi ei selio ar dystiolaeth ym Mhrifysgol Bangor. Am wasanaeth i anghenion addysg arbennig. Ynys Môn.

Rhisiart Tomos Lewis - Cyn-Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Hufenfa De Arfon. Am wasanaeth i'r diwydiant llaeth. Pwllheli.

Dr Stephen Marsh-Smith - Am wasanaeth i'r amgylchedd a chadwraeth ar afonydd Gwy ac Wysg. Llanfair-ym-Muallt.

Wendy Murphy - Gradd B2, Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Beverley Penney - Am wasanaeth i Ramblers Cymru. Bro Morgannwg.

Yr Athro Geraint Trefor Williams - Athro Patholeg, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i feddygaeth. Caerdydd.

MBE:

Coral Rosa Ashby - Swyddog Gweinyddol, Rheoli Dyledion a Bancio, Abertawe, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Port Talbot.

Diana Bown DL - Am wasanaeth gwirfoddol i farchogaeth. Cas-gwent.

Michaela Breeze - Capten Tîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad. Caerdydd.

Margaret Bruhin - Am wasanaeth gwirfoddol i Gymdeithas y Groes Goch yng Ngogledd Cymru. Bae Colwyn.

Y Cynghorydd Joan Butterfield - Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Rhuddlan. Am wasanaeth i lywodraeth leol yn Y Rhyl. Y Rhyl.

Jacqueline Ann Clifton - Am wasanaeth i gerddoriaeth a Phobl gyda nam golwg. Caerdydd.

Ann Peregrine Davies - Cyn-Gadeirydd Cymdeithas Gwarchod y Gymdogaeth. Am wasanaeth i'r gymuned yn Abertawe. Abertawe.

Cyrnol David Llewellin Davies, TD DL - Am wasanaeth i Ffermio yng Nghymru. Hwlffordd.

Dr Jeremy Robin Davies - Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus Arolwg Daearegol Prydain. Am wasanaeth i wyddoniaeth. Aberystwyth.

John Davies - Cyn-Gyfarwyddwr Cymru, Yr Arolygaeth Gynllunio, Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. Caerdydd.

Michael Davies - Am wasanaeth i ffermio da byw yng ngorllewin Cymru. Llangadog.

Michael Roger Davies - Am wasanaeth i fudiad y Co-operative a'r gymuned yn Ne Cymru. Casnewydd.

Non Evans - Am wasanaeth i chwaraeon. Caerdydd.

John Bryan Foulkes - Am wasnaeth i'r gymuned ym Mhowys. Llanymynech, Powys.

Paul Frost - Am wasanaeth gwirfoddol i sefydliad yr RNLI yn Sir Ddinbych. Sir Ddinbych.

Percy Gilbert - Am wasanaeth i'r gymuned yn Abertawe. Abertawe.

Elizabeth Jane Griffiths - Am wasanaeth i'r gymuned yn Llanilar. Aberystwyth.

Barbara Patricia Gronnow - Swyddog Gweinyddol Gwasanaeth Ymchwil Twyll Canolfan Byd Gwaith, Adran Gwaith a Phensiynau. Wrecsam.

David Brinley Hughes - Am wasanaeth i'r HMS Trincomalee ac i'r diwydiant twristiaeth yn Hartlepool. Llandudno.

Delyth Humfreys - Cadeirydd Awdurdod Heddlu Dyfed Powys. Am wasanaeth i'r gymuned yng Ngorllewin Cymru. Caerfyrddin.

Cyril Jones - Am wasanaeth i'r gymuned yn Rhondda Cynon Taf. Ferndale.

Richard Jones - Cyn ddirprwy gyfarwyddwr a phennaeth tîm cysylltiadau cyflogaeth Coleg Brenhinol y Nyrsys. Am wasanaeth i ofal iechyd. Aberdâr.

Steven Knapik - Am wasanaeth i bobl ifanc ym Merthyr Tudful a Gwlad Pwyl. Tredegar.

Kenneth Lawrence - Am wasanaeth elusennol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Joan Elizabeth Lean - Dirprwy bennaeth Cyfleusterau Rheoli Parc Cathays, Llywodraeth y Cynulliad. Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mary Lythgoe - Am wasanaeth elusennol yn ne orllewin Cymru. Abertawe.

Elizabeth Martin-Jones, YH - Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Penydre. Am wasanaeth i addysg a'r gymuned ym Merthyr Tudful. Merthyr Tudful.

James McKenzie - Cyfarwyddwr Golf a phennaeth tir Gwesty'r Celtic Manor Casnewydd. Am wasanaeth i chwaraeon. Sir Fynwy.

Teresa Neate - Cynghorydd/Addysgwr Meddygfa, Nyrsio Cymunedol, Ysbyty Lansdowne, Caerdydd. Am wasanaeth i ofal iechyd. Caerdydd.

Kim Owen - Rheolwr Prif Brosiect Adeiladu, Llywodraeth y Cynulliad. Pontypridd.

Maxine Pittaway - Pennaeth Ysgol San Christopher Wrecsam. Am wasanaeth i Addysg Anghenion Arbennig. Amwythig.

Norma Catherine Procter. Am wasanaeth i'r amgylchedd a'r gymuned yng Ngwaelod Y Garth. Gwaelod y Garth.

Dr Frances Jane Rhodes - Am wasanaeth i Ganolfan Wallich, Caerdydd ac i bobl digartref yng Nghymru. Cas-gwent.

Dr Dewi Wyn Roberts, OStJ - Cadeirydd Ymyrraeth Er Cyfiawnder Cymunedol Cymru. Am wasanaeth i gymunedau Gogledd Cymru. Bangor.

William John Saunders - Cadeirydd Ysbyty Cymunedol Treffynnon. Am wasanaeth i ofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Treffynnon.

Jean Yvonne Slade - Am wasanaeth i gleifion canser y fron yng ngorllewin Cymru. Llanelli.

Karen Spencer - Am wasanaeth i'r gymuned amaethyddol yn Sir Fynwy. Rhaglan.

Yr Uwch-Gapten Stephen John Taylor - Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru.

Mary Gladys Taylor - Cyn-Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Am wasanaeth i'r amgylchedd yng nghanolbarth Cymru. Crughywel.

Richard John Wagstaff- Cyn-Reolwr Coedwigwyr Parc Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot. Am wasanaeth i'r diwydiant twristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot. Sir Gaerfyrddin.

Judith Webb - Am wasanaeth i Gadwraeth yng Nghymru a Lloegr. Henffordd.

Eifion Williams - Cyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Llanelli.

Janet Mary Williams - Am wasanaeth elusennol i gleifion Canser y Fron ym Mhowys. Llanidloes.

Linda Mary Williams - Prif Weithredwr Gwasanaeth Pensiwn, Anabledd a Gyrfa, Adran Gwaith a Phensiynau. Cil-y-coed.

MEDAL Y FRENHINES I'R HEDDLU

QPM

Michael Anthony Giannasi - Cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent.

Patrick John Gibson Styat - Cyn-Brif Uwch Arolygydd ac Ysgrifennydd Cenedlaethol Cymdeithas Uwch Arolygwyr yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr.

MEDAL Y FRENHINES I WIRFODDOLWYR

QVRM

Dale Anthony Holley - Catrawd Frenhinol Tywysoges Cymru o'r Fyddin Diriogaethol.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific