British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Mehefin 2011, 05:51 GMT 06:51 UK
Pryder am effaith diodydd siwgr ar iechyd pobl

Sudd oren
Mae'r ymchwilwyr yn cwestiynu doethineb cynnwys diod ffrwythau yn y neges '5 y diwrnod'

Gall yfed gormod o ddiodydd llawn siwgr bylu ein gallu i flasu a'n mwynhad ohonyn nhw, yn ôl ymchwil diweddar ar ddewis blas ym Mhrifysgol Bangor.

Dywed yr ymchwilwyr y dylai Llywodraeth y DU ystyried trethu deunydd bwyd sydd efo siwgr.

Mae'r ymchwil newydd yn dangos am y tro cyntaf bod sensitifrwydd blas pobl gordrwm a gordew at ddiodydd meddal wedi pylu, ond eu bod yn eu hisymwybod yn ffafrio blas melys.

Hefyd, mae tystiolaeth yn dangos hyd yn oed os nad ydych yn rhy drwm, bod yfed dwy ddiod siwgr y dydd am bedair wythnos yn ddigon i bylu'ch sensitifrwydd at flas melys a lleihau'ch pleser wrth ei flasu, ond ar yr un pryd yn cynyddu'ch awydd amdanynt.

Mae sudd ffrwythau'n cynnwys mwy o siwgr nag y mae pobl yn sylweddoli
Hans-Peter Kubis

Mae'r ymchwil yn datgan wrth i fwyd a diodydd melys roi llai o foddhad, yna rydym yn dewis mwy ohonyn nhw gan greu cylch dieflig o fwyta bwydydd melys a llawn calorïau.

Yr hyn sy'n peri pryder i'r ymchwilwyr yng nghyswllt diodydd o'r fath, yw nad yr esiamplau gwaethaf o ddiodydd pefriog llawn siwgr sy'n cael eu hastudio yma, ond y lefelau siwgr sydd mewn 'sgwash' neu sudd ffrwythau naturiol yn ogystal â diodydd pefriog.

'Boddhad blas'

Dywedodd Hans-Peter Kubis o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor: "Mae goblygiadau difrifol i iechyd cyhoeddus.

"Mae'r ymchwil yma'n dangos cyn lleied o fwydydd melys sydd eu hangen i newid ein canfyddiad o flas a'n sensitifrwydd tuag ato.

"Rydym yn rhuthro tuag at drychineb iechyd ar sawl lefel gyda nifer cynyddol o bobl sy'n rhy dew, a'r nifer o achosion o glefyd siwgr math 2 ar gynnydd.

"O'n hymchwil ni, mae'n glir sut y mae'r cylch dieflig o orfwyta bwydydd a diodydd melys wedi' i greu.

"Fel y mae boddhad blas yn lleihau, mae mwy o fwydydd melys yn cael eu bwyta, gan gyfrannu at y problemau hyn.

"Mae siwgr ar gael cymaint yn rhwyddach heddiw nag ers talwm."

Barn Mr Kubis yw bod rhaid ymateb i'r broblem ar lefel genedlaethol.

"Fy ymateb i fyddai annog y llywodraeth i ystyried trethu deunydd bwyd sydd efo siwgr wedi'i ychwanegu ato a neilltuo'r arian yna ar gyfer y gyllideb iechyd," meddai.

"Byddwn hefyd yn cwestiynu doethineb cynnwys diod ffrwythau yn y neges '5 y diwrnod'.

"Mae sudd ffrwythau'n cynnwys mwy o siwgr nag y mae pobl yn sylweddoli.

"Er enghraifft, pe baech chi'n tynnu'r blas miniog citrws oddi ar sudd oren, fyddech chi ddim yn hoffi ei yfed gan y byddai'n rhy felys.

"Yn yr un modd fyddech chi ddim yn ystyried bwyta'r holl ffrwythau sydd yn creu un botel o sudd."

Blas melys

Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ar y cyd efo Ysgol Meddygaeth Prifysgol Bryste.

Yn yr arbrawf, gofynnwyd i bobl denau a gordew nodi eu canfyddiad a'u mwynhad o flasau melys a hallt.

Dangosodd yr arbrofion cyntaf bod pobl ordrwm a gordew yn cyfri'r un diodydd yn llai melys na'r bobl denau.

Mewn arbrofion pellach dangoswyd bod ganddyn nhw duedd i ffafrio blas melys yn fwy na'r bobl denau.

Y canlyniad oedd bod y rhai gordrwm neu ordew a fu'n cymryd rhan yn llai sensitif tuag at flas melys ond yn fwy hoff o bethau melys.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Diodydd Ysgafn Prydain y dylid yfed diodydd ysgafn yn rhan o ddiet cytbwys.

"Mae pawb yn gwybod fod gormod o bwdin yn gallu tagu ci.

"Mae'n bwysicach i ddarparu'r wybodaeth gywir i alluogi pobl i wneud dewis gwybodus yn hytrach na chreu rheolau a threthi newydd."HEFYD
Ymgyrch i ganfod diabetes
16 Mai 11 |  Newyddion
Gordewdra ac alcohol: 140m
31 Maw 11 |  Newyddion
Prosiect 1.5m i daclo gordewdra
22 Tach 10 |  Newyddion
Clefyd y Siwgr: 'Niferoedd yn codi'
25 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific