British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 8 Mehefin 2011, 05:38 GMT 06:38 UK
Carwyn Jones yn Llundain i drafod Cameron

San Steffan
Fe fydd Carwyn Jones a David Cameron yn trafod ddydd Mercher

Arian, polisi a'r cyfansoddiad fydd y pynciau trafod wrth i Carwyn Jones gyfarfod â David Cameron ddydd Mercher.

Mae Mr Jones yn dweud bod angen parhau gyda'r "agenda o barch" rhwng San Steffan a Bae Caerdydd wrth i'r esgid economaidd ddechrau gwasgu.

Disgwylir iddo ddweud bod "agenda o barch yn bwysicach nag erioed wrth weithio gyda'r sefydliadau eraill yn y Deyrnas Unedig."

Cyn iddo deithio i Lundain, cyhuddodd aelodau o Blaid Cymru Mr Jones o ganiatáu i Gymru gael ei hystyried yn eilradd yn wleidyddol am nad yw'n galw am ddatganoli mwy o bwerau a'r cyllid cyfatebol i'r Bae.

Bydd y Prif Weinidog yn Llundain i fynychu Cydbwyllgor y Gweinidogion (JMC) yng nghwmni Prif Weinidog Prydain a Gweinidogion o'r llywodraethau datganoledig.

'Parch'

Crëwyd y Cydbwyllgor drwy Femorandwm Dealltwriaeth rhwng y pedwar llywodraeth yn 1999.

Carwyn Jones, Alex Salmond a Peter Robinson
Bydd Carwyn Jones, Alex Salmond a Peter Robinson yn cyfarfod David Cameron ddydd Mercher.

Dyma fydd y tro cyntaf i arweinwyr gwleidyddol y pedair gwlad gyfarfod ers yr etholiad, ond cyfarfu'r tri arweinydd o'r gwledydd datganoledig yr wythnos diwethaf yn yr Alban fel rhagflas i'r cyfarfod ddydd Mercher.

Bryd hynny, galwodd Alex Salmond dros yr Alban, Peter Robinson dros Ogledd Iwerddon a Carwyn Jones dros Gymru ar Lywodraeth Prydain i ymuno â nhw mewn "agenda o flaengarwch."

Yn y cyfarfod yn Nhŷ Bute, Caeredin, pwysleisiodd yr arweinwyr eu bod yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Prydain at agenda o barch wrth drafod â'r sefydliadau datganoledig.

Bydd Mr Jones yn pwysleisio'r angen am barch rhwng y gwledydd eto ddydd Mercher.

"Yn naturiol bydd gan bob gweinyddiaeth a gynrychiolir heddiw eu safbwyntiau eu hunain ar ba flaenoriaethau a materion sydd o'r pwys mwyaf iddyn nhw," meddai gan ddisgwyl trafodaethau "didwyll" rhwng arweinwyr y gwledydd.

"Fodd bynnag, mae un peth yn glir i mi - dim ond drwy gynnal yr egwyddorion o barch a chyfathrebu rhyngom ni y gallwn ni weithio gyda'n gilydd.

"Mae'n bryd i ni wneud cynnydd ar yr heriau difrifol rydyn ni'n eu hwynebu ynghylch ag arian, polisi a'r cyfansoddiad."

Cymru yn 'ddibwys'

Wrth feirniadu cynlluniau Mr Jones at y cyfarfod, dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC o Blaid Cymru y byddai llywodraeth o Weinidogion Plaid Cymru yn ceisio gwella gwasanaethau yng Nghymru trwy geisio datganoli gofal dros yr heddlu, treth gorfforaethol, adnoddau naturiol, darlledu a chyfiawnder troseddol i Gymru gyda'r gyllideb gyfatebol.

"Ers yr etholiad, mae Llywodraeth San Steffan wedi bod yn wynebu pwysau cynyddol gan yr Alban a Gogledd Iwerddon ond yn anffodus rhaid bod addewid Llafur i anfon neges i San Steffan ar ran Cymru wedi mynd ar goll ar y ffordd," meddai Mr Thomas.

"Y cyfan mae Llafur wedi cyflawni hyd yn hyn yw llwyddo i wneud Cymru i ymddangos yn ddibwys tra bod gwledydd eraill yn gosod yr agenda.

"Yn hytrach na gadael i Gymru ddawnsio ar y ffiniau, dylen ni fod yn ei gwneud hi'n glir i'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan nad ydyn ni'n barod i dderbyn y toriadau maen nhw'n eu cynnig."

Bydd Carwyn Jones yn ateb cwestiynau yn y Cynulliad fore Mercher cyn iddo ddechrau ar ei daith i Lundain.

Fydd arweinydd Plaid Cymru, a'r cyn Ddirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones, yn absennol am ei fod wedi ymestyn ei wyliau hanner tymor.HEFYD
Hyder y Frenhines yn y Cynulliad
07 Meh 11 |  Newyddion
Arweinwyr yn erbyn toriadau
07 Hyd 10 |  Newyddion
Ysgrifennydd Cymru: Y cam nesa?
10 Maw 11 |  Newyddion
'Angen parch,' medd Cameron
17 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific