British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2011, 13:30 GMT 14:30 UK
Oedi i gynlluniau tre' glan môr

Llun artist o'r datblygiad
Cyflwynwyd cais yn 2006 oedd yn cynnwys fflatiau, caffis, archfarchnad, tafarnau, gwesty a swyddfeydd ar y safle

Mae cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i ail-ddatblygu arfordir Y Rhyl wedi'u gohirio am y tro.

Yn ôl y datblygwyr, dyw'r cynlluniau ddim yn "ymarferol o safbwynt masnachol" oherwydd y dirwasgiad.

Caewyd ffair enwog Y Rhyl - oedd yn dyddio nôl i'r 1890au - ym mis Medi 2007, i wneud lle ar gyfer cynllun Ocean Plaza, fyddai'n cynnwys fflatiau moethus, gwesty ac arfarchnad.

Roedd Scarborough Development Group (SDG) wedi prynu'r safle ar arfordir Gorllewinol Y Rhyl fis Ionawr y llynedd ar ôl i gwmni Modus, y datblygwyr gwreiddiol, gael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr ym mis Mehefin 2009.

'Amser anodd'

Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr SDG, Mark Jackson, dyw'r ddalfa ddim yn golygu fod y cynllun wedi'i roi o'r neilltu.

"Mae'n amser anodd i ddatblygu unrhyw beth," meddai. "Da ni'n ceisio sicrhau bod yr ochr fasnachol o'r fenter yn mynd i weithio. Dyw'r cynllun gwreiddiol ddim wedi dod at ei gilydd."

Ychwanegodd bod y cwmni yn ailedrych ar y cynllun ac yn ceisio dod o hyd i ffordd ymlaen.


Dyna natur dirwasgiad, ond rydym yn parhau i gynllunio a chynllwynio
Mark Jackson

Cwmni SDG

Awgrymodd y gallai'r fflatiau moethus gael eu tynnu allan o'r cynllun oherwydd pryderon ynglŷn â'u gwerthu, ond roedd yn hyderus y byddai'r archfarchnad yn cael ei chodi.

Roedd y cynllun gwreiddiol yn cynnwys siop Asda, fyddai'n cyflogi 470 o bobl, ond gwrthododd Mr Jackson fanylu ar unrhyw drafodaethau pellach gyda'r cwmni oherwydd cyfrinachedd masnachol.

Buddsoddiad

Hyd yma mae SDG wedi buddsoddi tua £9 miliwn yn y prosiect a dywedodd Mr Jackson na fyddai'r cwmni eisiau troi eu cefnau ar hynny, ond ychwanegodd ei fod yn deall pam bod trigolion Y Rhyl yn teimlo'n rhwystredig, yn disgwyl i rywbeth ddigwydd.

"Dyna natur dirwasgiad", meddai, "ond rydym yn parhau i gynllunio a chynllwynio."

Yn y cyfamser, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran gynta' prosiect amddiffynfeydd ar lan orllewinol Y Rhyl yn defnyddio Ocean Plaza fel eu safle gwaith.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ar y cynllun hwnnw ddechrau'r flwyddyn nesa'.

Dywedodd cwmni SDG na fyddai hynny'n cael unrhyw effaith ar eu cynlluniau nhw, gan fod y safle mor fawr, a'u bod wedi dod i gytundeb gyda'r contractwyr.HEFYD
Tre glan y môr: Dyfroedd dyfnion?
29 Hyd 09 |  Newyddion
Atyniadau newydd yn Y Rhyl
08 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific