British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2011, 15:02 GMT 16:02 UK
Seremoni a rhwysg wrth agor y pedwerydd Cynulliad

Y Cynulliad

Wrth agor y pedwerydd Cynulliad, dywedodd y Frenhines wrth aelodau'r Cynulliad y byddai craffu manwl ar eu gwaith - ond bod pethau'n edrych yn dda at y dyfodol.

Roedd rhwysg mawr yn y seremoni ddydd Mawrth, gyda'r aelodau'n gwisgo ar gyfer yr achlysur a hetiau'n frith ymysg yr aelodau benywaidd.

Dywedodd y Frenhines bod "swyddogaethau hanfodol democratiaeth" bellach yn nwylo'r ACau a bod disgwyliadau mawr ohonyn nhw.

Un aelod nad oedd yno i glywed y neges - yn groes i'r disgwyl - oedd arweinydd Plaid Cymru, sydd wedi ymestyn ei wyliau hanner tymor yn hytrach na bod yn bresennol ar gyfer y seremoni agoriadol.

'Dechrau newydd pwysig'

Dywedodd y Frenhines bod yr aelodau wedi cael ymddiriedaeth y bobl i wneud deddfau yn yr ugain maes datganoledig.

"Am y tro cyntaf fe fyddwch chi'n pasio deddfau Cynulliad," meddai.

"Bydd craffu mawr ar berfformiad y Cynulliad wrth ddefnyddio'i ddyletswyddau newydd yma yng Nghymru ac mewn llefydd eraill."

Disgrifiodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y digwyddiad fel "dechrau newydd pwysig" a'i bod hi'n fraint ac yn anrhydedd i wasanaethu pobl Cymru.

Y Frenhines yn y Senedd
Y Frenhines yn agor y pedwerydd Cynulliad.

"Mae sawl her o'n blaen, a phenderfyniadau anodd i'w gwneud.

"Ond yn sylfaenol felly, mae hwn yn amser am optimistiaeth dros Gymru.

"Mae gennym ni bwerau i wneud gwahaniaeth.

"Bydda i, a'r Llywodraeth rwy'n ei harwain, yn gweithio ddydd a nos i warchod y bregus, i addysgu a pharatoi'n pobl ifanc at fyd gwaith, i hyrwyddo'n diwydiant yma a thramor, i wneud popeth allwn ni i wneud Cymru'n iachach a mwy ffyniannus."

Ble oedd Ieuan?

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi ei feirniadu'n hallt am beidio â mynd i'r agoriad swyddogol am ei fod ar ei wyliau.

Yn ôl llefarydd ar ran y blaid, mae Mr Jones dramor ac yn bwriadu dychwelyd at ei waith yr wythnos nesaf am iddo ymestyn ei wyliau hanner tymor.

Jocelyn Davies, AC arall o Blaid Cymru, oedd yn sefyll gydag arweinwyr y pleidiau eraill i groesawu'r Frenhines i'r Senedd.

Mae hyn yn golygu na fydd arweinydd Plaid Cymru yng nghyfarfod nesaf y Cynulliad bore Mercher ar gyfer sesiwn holi'r Prif Weinidog.

"Mae hi'n hynod siomedig bod arweinydd plaid wleidyddol wedi methu cymryd rhan mewn achlysur mor bwysig," meddai llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig.

"Mae'r ffaith ei fod ar ei wyliau yn ystod y tymor hefyd, tra'i fod e'n cael ei dalu i gynrychioli ei etholwyr yn y Cynulliad, ond yn ychwanegu at embaras Plaid Cymru."

Mae pedwar AC arall o Blaid Cymru wedi osgoi'r achlysur, oherwydd eu daliadau gweriniaethol.HEFYD
Cynulliad: Agoriad Swyddogol
07 Meh 11 |  Newyddion
Gwylnos i ddathlu amrywiaeth
06 Meh 11 |  Newyddion
Beth nesaf i'r Cynulliad Cenedlaethol
16 Mai 11 |  Newyddion
Cyhoeddi aelodau'r Cabinet
13 Mai 11 |  Newyddion
Tyngu llw fel Prif Weinidog
12 Mai 11 |  Newyddion
Llafur i lywodraethu
10 Mai 11 |  Newyddion
Carwyn yn Brif Weinidog
11 Mai 11 |  Newyddion
Pennod newydd yn hanes cynulliad
05 Meh 07 |  Newyddion
Y Frenhines yn agor y Cynulliad
05 Meh 03 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific