British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2011, 06:17 GMT 07:17 UK
Gwastraffu arian wrth godi sbwriel?

Sbwriel
Mae galw ar i Lywodraeth y Cynulliad ystyried cyfreithiau newydd i fynd i'r afael 'r broblem

Mae'n costio dros £40 miliwn pob blwyddyn i lanhau sbwriel o strydoedd a chefn gwlad Cymru.

Mae'r ffigurau'n cael eu datgelu gan raglen Week In Week Out BBC Cymru, sy'n dilyn swyddogion sy'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem a thaclo pobl sy'n taflu sbwriel.

Dywed Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cyflwyno deddfau newydd i geisio delio â'r mater.

Yn ôl y Gymdeithas, mae'n rhwystredig fod cymaint o arian cyhoeddus yn cael ei wario ar sbwriel.

Mae gan rai awdurdodau lleol bolisi o beidio â chaniatáu unrhyw sbwriel.

Dirwyon

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, er enghraifft, yn cyflwyno tua 200 o ddirwyon am daflu sbwriel bob blwyddyn.

Ond fe wnaeth ymchwil gan BBC Cymru ddarganfod fod rhai cynghorau ddim wedi cyflwyno'r un ddirwy.

Mae'n gyfrifoldeb ar y 22 awdurdod lleol yng Nghymru i gadw'r strydoedd a'r cefn gwlad yn lân, ond maen nhw o'r farn y byddai'n well gwario'r arian ar wasanaethau eraill.

Yn ôl Mark Williams, o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gallai'r arian "wneud llawer mwy ar draws Cymru i nifer o wasanaethau eraill" megis gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd ac addysg.

Cyfreithiau newydd?

"Mae gwario cymaint ar gasglu sbwriel fel taflu arian i ffwrdd," ychwanegodd.

Dywedodd Mr Williams y dylai Cymru edrych ar gyfreithiau newydd, yn debyg i'r rhai mae Aelodau Seneddol yn eu trafod yn San Steffan.

Un syniad sy'n cael ei drafod yno yw cyflwyno trethi ar gyfer lleoedd sy'n darparu bwyd cyflym, i'w gwario yn uniongyrchol ar lanhau sbwriel; a hefyd rhagor o bwerau i dargedu pobl sy'n taflu sbwriel allan o gerbydau.

Dywed Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn cadw golwg ar y cyfreithiau newydd sydd dan ystyriaeth ar gyfer Lloegr, a'u bod hwythau yn teimlo'n rhwystredig bod cymaint o arian yn cael ei wario ar daclo sbwriel.

Bydd rhaglen Week In Week Out: Taking on the Litter Louts i'w gweld ar BBC1 Wales am 10:35pm nos Fawrth, Mehefin 7.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific