British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Mehefin 2011, 05:53 GMT 06:53 UK
Colli ffydd yn y stryd fawr?

Y Stryd Fawr, Aberystwyth
Roedd 64% o'r bobl a holwyd yn beio'r dirwasgiad am y sefyllfa ar eu stryd fawr

Dyw dros hanner pobl Cymru ddim yn teimlo'n falch o'u stryd fawr leol, yn ôl arolwg newydd.

Mae'r gwaith ymchwil ar y cyd rhwng y gwasanaeth ar-lein uSwitch.com a chwmni ymchwil EasyInsites yn awgrymu nad yw 46% o drigolion yng Nghymru'n ymfalchïo yn yr hyn sydd i'w weld ar stryd fawr eu tre' lleol.

Mae'n debyg fod nifer o bobl yn credu bod eu trefi lleol yn flêr, bod prisiau yn rhy uchel ac nad oes digon o ddewis o siopau ar y stryd fawr.

Yn ôl yr arolwg, roedd 30% o bobl yn arfer â bod yn falch o ganol eu tre' lleol ond dydyn nhw ddim bellach.

Roedd 41% yn anhapus gyda'r dewis o siopau ac 13% yn credu bod eu stryd fawr leol yn flêr.

Costau parcio

Daeth yr astudiaeth i'r casgliad fod nifer o bobl eisoes wedi rhoi'r gorau i siopa ar eu stryd fawr leol.

Roedd nifer yn credu fod costau parcio wedi mynd yn rhy uchel a bod siopau gwag yn gwneud i'w stryd fawr edrych yn waeth.

Siop Woolworths
Un enw cyfarwydd a ddiflannodd o'r stryd fawr yn 2009 oedd Woolworths

Mae'n debyg bod tua chwarter y rhai a holwyd trwy Brydain yn credu mai'r dirwasgiad sydd wrth wraidd y sefyllfa, gyda nifer o siopau'n gorfod cau.

Roedd 64% hefyd yn poeni nad oedd busnesau bach yn gallu cystadlu gyda chwmnïau mawrion.

Trwy Brydain, mae'n debyg fod 97% o bobl yn credu bod eu stryd fawr leol yn bwysig, gyda 63% o'r bobl a holwyd yng Nghymru yn meddwl ei bod yn ganolbwynt i'r gymuned leol.

'Calon y gymuned'

Dywedodd Ann Robinson, o gwmni uSwitch.com: "Fe ddylai pob stryd fawr ym Mhrydain fod yn galon i bob cymuned leol - yn hytrach na'u bod yn dirywio.

"Mae llogau a threthi uchel, yn ogystal â'r dirwasgiad, wedi golygu bod rhai manwerthwyr wedi gorfod gadael y stryd fawr yn llwyr, a mentrau newydd wedi methu â chychwyn o gwbl.

"Mae cwsmeriaid yn aml yn beio'r cwmnïau mawrion am y diffyg dewis yng nghanol trefi ond y gwir yw mai'r siopau mwy yw'r unig beth sy'n denu pobl i'r stryd fawr yn aml.

"Mae'n galonogol fod 97% o bobl yn poeni am eu stryd fawr - eu bod eisiau ei gweld yn ffynnu ac eisiau gallu gwario'u harian yno.

Rydym yng nghanol cyfnod ariannol anodd felly byddai unrhyw beth fyddai'n helpu'r sefyllfa, fel parcio am ddim i siopwyr, yn cael ei groesawu.

Byddai hyn yn costio arian i'r cynghorau lleol wrth gwrs, ond byddai'n arwain at hybu balchder pobl yn eu tre' a'u cymuned.

BARN Y BOBL

Balchder

Arfer â bod yn falch

Diffyg dewis siopau

Stryd fawr yn flêr

Stryd fawr yn ganolbwynt

CYMRU

46%

30%

41%

13%

63%

PRYDAIN

49%

25%

41%

12%

61%HEFYD
Siopau gwag: 'Effaith niweidiol'
31 Gorff 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific