British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 6 Mehefin 2011, 05:58 GMT 06:58 UK
Ieuenctid ar y ffordd i Batagonia

Esquel yn Y Waldfa
Bydd cyfle i'r ieuenctid gael blas o'r Wladfa

Fe fydd 21 o bobl ifanc yn cael mynd ar daith i Batagonia mewn cydweithrediad ag Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru.

Fe fydd y daith bythefnos ym mis Hydref.

Yn ystod y misoedd nesaf fe fydd y bobl ifanc yn gorfod cynnal gweithgareddau lleol er mwyn codi £2,000 yr un tuag at y daith.

Caiff yr ieuenctid gyfle hefyd i gyfarfod tair gwaith er mwyn dod i adnabod ei gilydd yn well.

Fe fydd y cyfarfod cyntaf yng Ngwersyll Glan-llyn yn sesiwn adeiladu tîm.

Bydd yr ail gyfarfod yn cynnwys taith gerdded i fyny Carnedd Gwenllian ac yn ystod y trydydd cyfarfod cynhelir asado, sef barbeciw Archentaidd, yn Nyffryn Conwy.

Dyma fydd y bedwaredd flwyddyn i'r Urdd a Mentrau Iaith Cymru gydweithio yn trefnu taith o'r fath.

Helpu a chsytadlu

Mae swyddogion y Fenter Iaith ym Mhatagonia yn cynorthwyo efo'r trefniadau.

Ar hyn o bryd y ddau sydd ym Mhatagonia yw Lois Dafydd ac Iwan Madog a fydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau i'r bobl ifanc tra ym Mhatagonia.

Eisteddfod Y Wladfa
Fe fydd yr ieuenctid yn cael cyfle i gymryd rhan yn Eisteddfod Y Wladfa

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r bobl ifanc wedi cael cyfle i wneud gweithgareddau megis ail-beintio ysgolion, helpu mewn ysgolion meithrin a chystadlu yn Eisteddfod y Wladfa.

Mae Manon Elwyn Hughes o Fethel ger Caernarfon yn edrych ymlaen yn fawr at y daith.

"Mae'r ffaith fod yr iaith Gymraeg yn bodoli mewn gwlad mor bell yn Ne America yn codi blys arnaf i fynd yno ac i gael y profiad o weld drosof fy hun pa mor wahanol yw hi yno i Gymru fach," meddai.

Profiad

"Rwy'n hoff o ieithoedd felly mi fydd cymharu sut mae'r bobl o Batagonia'n siarad ein hiaith a sut mae'r iaith wedi datblygu yno o gymharu â ni yn ddiddorol iawn.

"Mae'n anhygoel fod iaith fechan, gyda dim ond 600,000 o bobl yn ei siarad yng Nghymru, i'w chlywed mewn cyfandir hollol wahanol ochr arall i'r byd."

Un o'r bobl ifanc gafodd gyfle i fynd i Batagonia llynedd oedd Kate Walters o Ysgol Gartholwg, Pontypridd.

"Fy mwriad wrth wneud cais oedd dysgu am hanes y Wladfa a phrofi'r iaith a'r traddodiadau draw yno.

"Mi wnes i brofi'r rhain i'r eithaf ond hefyd rwy wedi cael gwneud a dysgu llawer mwy ar ben hynny.

"Mae profi'r iaith Gymraeg ym Mhatagonia wedi rhoi sbardun i mi i'w defnyddio llawer mwy adre.

"Roedd yn brofiad na fyddwn i byth wedi gallu ei gael yn annibynnol!"

Cyd-weithio

Yn ôl Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: "Rydym yn hynod o falch fel mudiad o allu rhoi cyfleoedd a phrofiadau gwahanol i aelodau'r Urdd.

"Mae hwn yn gyfle gwych iddynt brofi diwylliant unigryw Patagonia, a dysgu am hanes chwedlonol y wlad.

"Rydym yn falch o allu cyd-weithio gyda Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Patagonia i gynnig y cyfle unigryw hwn i bobl ifanc Cymru."

Y 21 person ifanc fydd yn mynd ar y daith yw Manon Elwyn Hughes, Bronwen Price a Gethin Griffiths o Ysgol Brynrefail, Llanrug ger Caernarfon; Sian Parry a Sioned Wyn Jones o Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn; Anest Evans, Manon Roberts, Ceri Lewis a Lora Thomas o Goleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli; Catrin Euron Lewis, Catrin Eilwen Davies a Beca Glyn o Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst; Bethany Juckes-Hughes a Steffan Rhys Hughes o Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy; Lois Morus o Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam; Nia Shaw, Erin Owain, Ifan Dafydd Jones, Rhiannon Thomas a Catrin Donnelly o Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun ac Angharad Bryant o St Paul's Girls School, Llundain

Fe fydd y daith rhwng Hydref 18 a Thachwedd 1 2011.HEFYD
Y Wladfa: Hwb i gynllun iaith
09 Gorff 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific