British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Mehefin 2011, 18:07 GMT 19:07 UK
Ymchwiliad wedi dechrau i achos ffrwydrad Chevron

Adroddiad Owain Evans

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i bedwar contractwr gael eu lladd mewn ffrwydrad ar safle purfa olew Chevron ym Mhenfro.

Mae pumed person yn cael triniaeth am anafiadau a llosgiadau difrifol yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Yn ôl cwmni Chevron roedd 'na ffrwydrad a thân ar y safle am 6.20pm nos Iau.

Ddydd Gwener doedd 'na ddim gwaith arferol ar y safle fel arwydd o barch.

Mae BBC Cymru wedi cael caniatâd teulu un o'r pedwar a fu farw i gyhoeddi mai Julie Jones oedd hi.

Roedd hi'n 55 oed ac yn byw yn lleol ac yn swyddog tân ar y safle.

Symud y cyrff

Roedd y tri arall a fu farw hefyd yn dod o Sir Benfro.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud bod y gwaith o symud y cyrff o'r safle wedi dechrau ond ei fod yn waith araf a manwl oherwydd natur yr anafiadau.

Gweithwyr yn gadael blodau er cof am eu cyd-weithwyr
Gweithwyr yn gadael blodau er cof am eu cyd-weithwyr

Fe wnaeth llefarydd gadarnhau bod patholegydd y Swyddfa Gartref ar y safle a bod crwner Sir Benfro wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Mewn datganiad ddydd Gwener dywedodd llefarydd ar ran cwmni Chevron eu bod yn "deulu agos" a bod gwasanaeth cwnsela yn cael ei gynnig i'r gweithlu.

Mae 1,400 o bobl yn gweithio ar y safle.

Digwyddodd y ffrwydrad mewn tanc storio tra bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud.

Roedd y rhai oedd yn gweithio yno yn bobl brofiadol.

Nid yw glir be oedd yr achos ond mae'r heddlu yn credu mai "damwain ddiwydiannol drasig" oedd y ffrwydrad.

Yn ôl Chevron mae un tanc storio olew wedi ei ddinistrio tra bod un arall wedi ei ddifrodi.

Cafodd diffoddwyr eu galw i'r safle am 6.22pm.

Ymchwiliad mewnol

Yn ôl llygad dystion fe wnaethon nhw glywed sŵn byddarol a gweld pelen o dân yn codi i'r awyr.

Roedd yn ddigon i "ysgwyd ffenestri" yn ôl tystion.

Mae'r heddlu a'r gweithgor iechyd a diogelwch yn ymchwilio ar y cyd.

Ac mae cwmni Chevron wedi dweud eu bod yn cynnal ymchwiliad mewnol.

Dywedodd Greg Hanggi, rheolwr cyffredinol y burfa: "Mae'r newyddion yn gwbl ysgytwol.

Cwmwl o fwg dros y burfa olew
Roedd modd gweld y mwg am filltiroedd uwchben y burfa

"Mae colli ein cydweithwyr yn sioc aruthrol i ni i gyd.

"Mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad gyda'u teuluoedd.

"Fe fyddwn ni'n gwneud popeth posib i ddarganfod beth oedd y gyfres o ddigwyddiadau wnaeth arweiniodd at y digwyddiad trasig.

"Byddwn yn sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu ... ac yn cael eu rhannu gyda'n partneriaid o fewn y diwydiant."

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud ei fod wedi synnu o glywed am y ddamwain, a'i fod yn cydymdeimlo â theuluoedd a chydweithwyr y rhai a fu farw.

Yn gynharach eleni cytunwyd y byddai'r burfa, sy'n arbenigo mewn prosesu olew craidd ac sy'n un o'r mwyaf yng ngorllewin Ewrop, yn cael ei gwerthu i Valero sydd hefyd yn gwmni Americanaidd.

Mae'n cynhyrchu 220,000 o fareli o olew crai'r dydd a chredir ei fod yn werth tua £1.5 miliwn yr wythnos i economi'r sir.HEFYD
Pedwar wedi marw
03 Meh 11 |  Newyddion
Adroddiadau bod dau wedi marw
02 Meh 11 |  Newyddion
Chevron yn canfod prynwr i burfa
11 Maw 11 |  Newyddion
Pryder am swyddi purfa olew
21 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific