British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 5 Mehefin 2011, 09:37 GMT 10:37 UK
Cyngor cyn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Elgan Llŷr Thomas
Elgan Llŷr Thomas enillodd yr ysgoloriaeth yn 2010

Mae'r wyth cystadleuydd ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2011 wedi cael eu cyhoeddi.

Yr wyth fydd yn ymgeisio am y wobr yw enillwyr prif gystadlaethau unigol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe i'r rhai rhwng 19 a 25 oed.

Mae Ysgoloriaeth Bryn Terfel wedi hen ennill ei blwyf fel un o'r Ysgoloriaethau celfyddydol uchaf ei barch yng Nghymru ac fe fydd yr wyth enillydd yn derbyn dosbarthiadau meistr yn eu maes dros yr haf, cyn y cyngerdd mawreddog.

Yn ystod y cyngerdd fe fydd yr wyth yn perfformio ac fe fydd 'na benderfyniad pwy fydd yn deilwng o'r Ysgoloriaeth eleni.

Fe fydd y cyngerdd mawreddog yn cael ei gynnal yn Dragon Studios, Pen-y-bont ar Ogwr, nos Sul Medi 25.

Profiad

Bu enillydd Ysgoloriaeth 2010 yn diddanu Eisteddfodwyr yn y pafiliwn nos Sul diwethaf yng Nghyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod.

Roedd Elgan Llŷr Thomas yn cyd-berfformio gyda un o sêr Les Miserables a Phantom of the Opera, John Owen Jones.

CYSTADLEUWYR YSGOLORIAETH BRYN TERFOL 2011
Steffan Jones - enillydd Unawd 19-15 oed
Huw Ynyr Evans - enillydd Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Sian Crisp - enillydd Unawd allan o Sioe Gerdd 19-25 oed
Glain Dafydd - enillydd Unawd Offerynnol 19-25 oed
Ellen Angharad Williams - enillydd Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Elen Morgan - enillydd y cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
Rhian Davies - enillydd Llefaru Unigol 19-25 oed
Anna Pardanjac - enillydd Dawns Werin Unigol 15-25 oed

"Alla'i ddim diolch i'r Urdd ddigon am ofyn i mi fod yn rhan o'r Cyngerdd a rhoi'r profiad i mi o ganu gydag arwr personol i mi. Roedd yn brofiad gwych iawn," meddai.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un anhygoel.

"Dwi wedi cael cyfleoedd lu i ganu gydag enwau mawr gan gynnwys Bryn Terfel yn y Cyngerdd Nadolig ar gyfer S4C.

"Oherwydd y tywydd garw a'r rhew a'r eira bu'n rhaid brwydro i gyrraedd Caerdydd, wedi iddo gael ei adleoli yno, ond roedd yn werth pob eiliad."

Bydd Elgan hefyd yn canu mewn cyngerdd gyda Ruthie Henshall ym mis Medi gyda Chôr Maelgwn a gyda Hayley Westerna ym mis Hydref, bron i flwyddyn union wedi iddo ennill yr Ysgoloriaeth.

Ond beth yw ei gyngor i'r rhai sy'n cystadlu am yr Ysgoloriaeth eleni?

"Mae'n bwysig cael rhaglen gref yn y cyngerdd mawreddog," meddai.

"Mae'n debyg na ddylid bod yn rhy arbrofol chwaith ond mae angen cael ychydig o sbarc, rhywbeth i'ch gwahaniaethu rhwng pawb arall."

Mae Elgan ar fin gorffen ei drydedd flwyddyn yn y Coleg Cerdd Frenhinol ym Manceinion ac yn gobeithio mynd ymlaen i astudio canu ymhellach yn y Guildhall yn Llundain ymhen blwyddyn.

Cyn-enillwyr eraill yr Ysgoloriaeth yw Catrin Angharad Roberts; Rhian Lois Evans; Manon Wyn Williams; Rhys Taylor; Lowri Walton; Rakhi Singh; Aled Pedrig; Rhian Mair Lewis; Fflur Wyn a Mirain Haf.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific