British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Mehefin 2011, 20:13 GMT 21:13 UK
Galwad i gael y Cofnod yn y Gymraeg yn y Cynulliad

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Tan y llynedd, roedd Cofnod y Trafodion o'r cyfarfodydd llawn yn ddwyieithog

Mae ymgyrch wedi ei lansio ddydd Gwener i gynyddu defnydd y Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Fe fydd ymgyrch grŵp hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn canolbwyntio ar sicrhau bod cofnod llawn o drafodion y Cynulliad ar gael yn y Gymraeg.

Tan 2010 roedd fersiwn ysgrifenedig dwyieithog yn cael ei gyhoeddi o'r Cofnod, Hansard Cymru ond erbyn hyn dim ond areithiau Cymraeg sy'n cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi yn Saesneg.

Fe fydd y Gymdeithas hefyd yn pwyso am gynnydd cyffredinol yn nefnydd y Gymraeg yn y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru eu bod wedi "ymrwymo i gefnogi a meithrin y Gymraeg ar draws gwaith y Cynulliad".

'Gweledigaeth'

Wrth lansio'r ymgyrch, dywedodd Catrin Dafydd, llefarydd hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleidleisio am ragor o bwerau.

"Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed ar ysgwyddau gwleidyddion ein corff democrataidd i ddangos a ydyn nhw o ddifrif am brif-ffrydio'r Gymraeg i bob agwedd ar fywyd y Cynulliad ai peidio.

"Byddai gwyrdroi penderfyniad y trydydd Cynulliad a sicrhau fod y Cofnod llawn ar gael yn y Gymraeg yn dangos gweledigaeth ac yn symbol clir o naratif Cynulliad Cymru ar gyfer y dyfodol.

"Pe na baen nhw'n gwyrdroi'r penderfyniad, bydden nhw'n tramgwyddo hawliau iaith pobl Cymru ar lefel gwbl sylfaenol."

Dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad eu bod yn "edrych ymlaen at gael adroddiad gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar ei ymchwiliad yn y dyfodol agos, ac at ystyried ei ganfyddiadau yng nghyd-destun datblygiad y ddarpariaeth o wasanaethau dwyieithog yn y Cynulliad Cenedlaethol".

Gwella gwasanaethau

"Fodd bynnag, mae Comisiwn y Cynulliad eisoes wedi dechrau rhoi newidiadau i'w gwasanaethau dwyieithog ar waith yn dilyn y penderfyniad ym mis Mai 2010 i dderbyn pob un o'r 29 o argymhellion a wnaed gan y Panel Adolygu Annibynnol ar ein Gwasanaethau Dwyieithog.

"Prif bwyslais yr argymhellion yw y dylai'r Cynulliad wella ei wasanaethau dwyieithog er mwyn ymgysylltu'n well â'r cyhoedd ac er mwyn gwella gwasanaethau i Aelodau, ac rydym nawr yn mynd ati i geisio rhoi'r argymhellion hynny ar waith.

"Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a meithrin y Gymraeg ar draws gwaith y Cynulliad.

"Bydd cynnal ymarfer ymgynghori llawn ar y Bil Ieithoedd Swyddogol arfaethedig yn ein galluogi i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd ar gyfer cynnwys Aelodau Cynulliad newydd, rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ein trafodaethau er mwyn sicrhau bod yr ymgynghoriad yn agored ac yn gwbl gyfranogol."HEFYD
Pryder am effaith penderfyniad
02 Meh 11 |  Newyddion
Cam yn ôl i'r iaith?
19 Mai 10 |  Newyddion
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg
22 Medi 09 |  Newyddion
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific