British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Mehefin 2011, 14:21 GMT 15:21 UK
Llŷr Titus enillodd Coron Eisteddfod yr Urdd

Llŷr Titus
Llŷr Titus yw enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd 2011

Llŷr Titus yw Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Abertawe a'r Fro 2011.

Un o Frynmawr, Pen Llyn yw Llŷr sy'n astudio ar gyfer Safon Uwch yr wythnos nesaf yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Y beirniaid eleni oedd Mari Stevens ac M Wynn Thomas.

Y dasg oedd i'r cystadleuwyr oedd cyflwyno gwaith neu gasgliad rhyddiaith wreiddiol ar y testun Ffiniau dros 4,000 o eiriau.

Dywedodd y beirniaid am waith Llŷr, o dan y ffugenw Gwern, ei fod yn "gyfanwaith herfeiddiol o berthnasol a llais newydd sy'n llawn haeddu ennill y Goron".

'Edrych o'r newydd'

"Darlun tywyll, ysgytwol o Gymru 2034 sydd yma.

"Dyma ddyfodol sy'n afieithus o ddychmygus, ac eto'n frawychus o gredadwy.

"Yma, mae cymdeithas wedi mynd yn ysglyfaeth i gyfundrefn dotalitaraidd ac mae'r paranoia yn ddrych o dyndra ein hoes ofnus ni.

"Mae'r syniadaeth gras, y brawddegau swta a'r iaith ergydiol yn torri fel bwledi drwy'r gystadleuaeth.

"Llwydda i'n llusgo'n ddiseremoni dros y ffin i edrych o'r newydd ar ein ffordd ni o fyw."

Mae Llŷr yn 18 oed, ac wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Edern, Ysgol Uwchradd Botwnnog a bellach yn fyfyriwr yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Bydd sefyll arholiadau mewn Cymraeg, Drama, Ffrangeg a Saesneg eleni.

Gobeithia fynd i Brifysgol Bangor i astudio'r Gymraeg.

Dramodydd

Ei ddiddordebau yw darllen, ysgrifennu, actio a chymdeithasu gyda'i ffrindiau.

"Yr wyf wedi bod yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol ac adran lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd ac wedi cael peth llwyddiant," meddai.

"Bum hefyd yn aelod o Sgwad 'Sgwennu Gwynedd. Fy uchelgais yw cael bywoliaeth drwy ysgrifennu.

"Hoffwn ddiolch i Gwenan Elis Jones cyn brifathrawes Ysgol Edern, Esyllt Maelor Ysgol Botwnnog, Delyth Roberts Coleg Meirion Dwyfor ac Alun Jones Llên Llŷn gynt am eu hanogaeth a'u hamynedd."

Yn gynharach yn yr wythnos roedd Llŷr yn drydydd yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama.

Guto Dafydd o Gylch Arfon ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ac Anni Llŷn o Aelwyd y Waun Ddyfal, Caerdydd oedd yn drydydd.

Cadw'r Goron

Cafodd y Goron ei rhoi eleni gan Ysgolion Cynradd cyfrwng Cymraeg Abertawe a'r Fro a'i llunio gan y gemydd Mari Thomas.

Mari Thomas gyda'r Goron
Mari Thomas gyda'r Goron

Dyma'r tro cyntaf i'r enillydd gael cadw'r Goron maint llawn am byth.

Mae'r enillydd wedi derbyn replica bach o'r Goron yn y gorffennol.

"Roeddwn yn awyddus i greu coron gyfoes fyddai'n adlewyrchu'r ffaith mai dyma'r tro cyntaf erioed i'r enillydd gael cadw'r goron," medd Mari sy'n gweithio gyda metel gwerthfawr ac wedi dylunio'r goron ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn y gorffennol.

"Yr Hwyl Bont oedd fy mhrif ysbrydoliaeth gan ei fod yn gynllun gwych a dwi'n ei weld yn ddyddiol o'n stiwdio yn y Lanfa.

"Mae fy ffrind da a'r artists mewn gwydr, Jo Partridge wedi ymdoddi copr i mewn i wydr glas sydd wedi ei osod yn y goron.

"Mae'r glas yn amlwg yn gyfeiriad at y môr a'r copr yn adlais o draddodiad cryf Abertawe fel allforiwr copr.

"Ond roeddwn i'n awyddus i ddefnyddio gwydr gan fod Abertawe yn cael ei gyfri fel canolfan ragoriaeth ar gyfer gwydr lliw, ffaith nad yw nifer o bobl yn ymwybodol ohono," ategodd Mari.

Mwy am Goron Llŷr yma
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific