British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Mehefin 2011, 14:58 GMT 15:58 UK
Ail Gadair Eisteddfod yr Urdd i Llŷr Gwyn Lewis

Llyr Gwyn Lewis
Dyma oedd ail Gadair Llyr ar l ennill y llynedd

Llŷr Gwyn Lewis yw Prifardd Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Abertawe a'r Fro 2011.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Llŷr, o Gaerdydd, ennill y gystadleuaeth.

Y dasg i Llŷr oedd cyfansoddi gwaith caeth neu rydd heb fod dros 100 llinell ar y testun Fflam.

Y beirniaid eleni oedd Emyr Lewis a Mererid Hopwood.

Dywedodd Emyr Lewis wrth draddodi bod gan Llŷr "ddawn a disgyblaeth".

"Nid yw'n gwastraffu geiriau, ac nid oes ôl straen na brys ar y casgliad.

"Mae'n bleser mawr i ni'n dau i gael cadeirio bardd mor addawol.

"Mi fydd pobl yn mwynhau darllen a gwrando'r cerddi ardderchog hyn."

Dinas y fflam

O dan y ffugenw Gwydion fe wnaeth Llŷr ysgrifennu cerddi serch gyda'r fflam oedd 'na rhwng dau gariad.

Mae'r cerddi ar nifer o fesurau sy'n "wirioneddol drawiadol" gydag odl a chynghanedd "yn papuro drwyddo".

Dywedodd Llŷr bod y cerddi wedi dod yn wreiddiol o linell Waldo am Abertawe yn fflam.

"Ond mae hi wedi symud ymlaen llawer ers hynny am fy mod i'n byw yng Nghaerdydd ac nid yn Abertawe.

"Dwi'n hoffi'r syniad o ddinas fel fflam, y goleuadau bach oren sy'n amgylchynu'r ddinas fel fflamau bach.

"Fe wnes i ysgrifennu'r cerddi yn ystod yr eira mawr yng Nghaerdydd a gobeithio fod naws dinas yn y gaeaf yn amlwg ynddi."

Profiad

Yn wreiddiol o Gaernarfon mae Llŷr bellach yn byw yn y brifddinas ac ar ei flwyddyn gyntaf o astudio ar gyfer doethuriaeth ar waith T. Gwynn Jones a W. B. Yeats.

Cafodd ei addysg yn Ysgol y Gelli ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, cyn astudio am radd yn y Gymraeg a llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd radd Meistr mewn Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Rwyf wedi cystadlu droeon o'r blaen yng nghystadlaethau'r Urdd, a dyma'r ail dro i mi ennill prif wobr ar ôl dod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Gadair yn Llanerchaeron y llynedd.

"Mi fydd yn anodd curo profiadau'r diwrnod hwnnw ond gobeithio y bydd fy nerfau fymryn yn dawelach y tro hwn!

"Ymhlith fy niddordebau y mae darllen ac ysgrifennu, cerddoriaeth, a thrio cadw'n gymharol heini o bryd i'w gilydd.

"Rwy'n aelod o dîm Talwrn y Waun Ddyfal ac o dîm Ymryson y Disgyblion Ysbas.

"Rwy'n ddiolchgar dros ben i'r Urdd am fod yn sbardun blynyddol i gario 'mlaen i sgrifennu.

"Hoffwn achub ar y cyfle hefyd i ddiolch i'm teulu am eu cefnogaeth gyson drachefn, ac i ffrindiau a chydnabod, yn enwedig Gruff am gadw fy nhraed ar y ddaear!"

Cafodd y Gadair ei rhoi gan Ysgolion Bryntawe a Gŵyr ac fe gafodd ei llunio gan Aled Tinnuche, Pennaeth Adran Ddylunio a Thechnoleg Ysgol Gyfun Gŵyr.

Yn ail yr oedd Guto Dafydd o Gylch Arfon a Siôn Pennar o Eifionydd, Eryri oedd yn drydydd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am fuddugoliaeth Llŷr Gwyn LewisHEFYD
Llyr yw Prifardd yr Urdd
03 Meh 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific