British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 4 Mehefin 2011, 13:03 GMT 14:03 UK
Yr Urdd i gasglu barn ieuenctid ar yr Iaith Gymraeg

Baneri'r Urdd
Mae llais aelodau'r Urdd yn bwysig

Dros yr haf fe fydd mudiad ieuenctid mwya Ewrop yn casglu barn pobl ifanc am yr iaith Gymraeg a'u defnydd ohoni.

Ym mis Mawrth fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi 'Strategaeth ar gyfer y Gymraeg: datganiad ar y camau nesaf'.

Ynddo, un o'r pwyntiau gweithredu oedd y byddai'r Llywodraeth yn gwahodd yr Urdd i'w cynghori ynghylch dyheadau pobl ifanc o safbwynt gweithgareddau cyfrwng Cymraeg.

Fe ofynnwyd i'r Urdd wneud hyn gan ymgynghori â chyrff eraill.

Dros yr haf fe fydd yr Urdd yn cynnal sesiynau cyfranogi gyda phobl ifanc ac yn casglu gwybodaeth drwy waith eu swyddogion.

Mesur defnydd

Fe fyddan nhw hefyd yn casglu barn pobl ifanc am y ddarpariaeth Gymraeg yn eu hardal ac yn gofyn iddyn nhw ble maen nhw'n defnyddio'r iaith ar hyn o bryd.

Mae'r gwaith hefyd yn cyfrannu at y gwaith o fesur sefyllfa'r Gymraeg o fewn Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant.

Falch iawn o gael y cyfle yma i sicrhau bod barn pobl ifanc am eu Cymreictod
Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru

Fe fydd yr Urdd yn gwneud hyn mewn cydweithrediad â Phlant yng Nghymru.

Un o'r cwestiynau a fydd yn cael eu gofyn i bobl ifanc yw beth maen nhw am allu ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ardal lle maen nhw'n byw, ac ym mha ffyrdd y bydden nhw'n hoffi defnyddio'r Gymraeg.

Nod yr Urdd yw peidio dyblygu ymdrech a gwneud y defnydd gorau o dystiolaeth sydd eisoes ar gael yn y maes hwn gan yr Urdd a gan fudiadau eraill.

"Mae amryfal ffyrdd o gasglu gwybodaeth gan yr Urdd eisoes, ac rydym yn cynnal deialog gyda phobl ifanc yn barhaol drwy ein fforymau ieuenctid, ein Gwersylloedd a'n gweithgareddau," meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru.

Bywiogrwydd

"Ry'n ni'n falch iawn o gael y cyfle yma i sicrhau bod barn pobl ifanc am eu Cymreictod yn cael ei glywed gan y Llywodraeth, gan obeithio y bydd hynny'n cynorthwyo'r broses o gynllunio bod darpariaeth dda ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc, lle bynnag y maen nhw'n byw."

Dywedodd Leighton Andrews, Gweinidog Dros Addysg a Sgiliau, eu bod nhw fel llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bywiogrwydd a hir hoedledd yr iaith Gymraeg.

"Mae mesur barn pobl ifanc yn rhan bwysig o hyn, achos nhw fydd yn sicrhau dyfodol yr iaith.

"Mae gwaith da'r Urdd yn adnabyddus, yn arbennig wrth hyrwyddo'r iaith Gymraeg i bobl ifanc, ac rwy'n edrych mlaen i glywed casgliadau'r prosiect yma."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific