British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Mehefin 2011, 06:26 GMT 07:26 UK
Record hir yn sail i ddrama gerdd Cwmni Theatr yr Urdd

Edward H Dafis
Roedd band Edward H Dafis yn amlwg iawn yn y 1970au

Y llynedd y dechreuodd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ar ei newydd-wedd gan berfformio Plant y Fflam.

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai "Sneb yn Becso Dam" fydd y ddrama gerdd newydd a gaiff ei pherfformio mewn tri lleoliad yng Nghymru yn ystod mis Gorffennaf 2012.

Dyma fydd penllanw'r prosiect tair blynedd sy'n seiliedig ar record hir Edward H Dafis, un o fandiau mwya'r 1970au.

"Wrth gychwyn cynllun tair blynedd gyfredol y cwmni theatr, gosodes sawl bwriad," meddai Cyfarwyddwr y Cwmni Theatr, Jeremy Turner.

"Gan gynnwys galluogi aelodau'r cwmni i hyfforddi o dan arweiniad amrywiaeth o artistiaid creadigol proffesiynol, defnyddio arddulliau perfformio cyfoes - rhai ohonynt yn arddulliau ' anghonfensiynol' neu answyddogol sy'n rhan o fywyd cyfoes pobl ifanc a dangos fod modd creu theatr gyfoes a deinamig wrth ddefnyddio deunydd Cymraeg.

Tyndra'r ifanc

"Rwy'n falch iawn, felly, bod cwmni Sain ac aelodau'r band Edward H Dafis wedi rhoi caniatâd i ni ddefnyddio'r albwm 'Sneb yn Becso Dam fel sail ar gyfer cynhyrchiad cenedlaethol y cwmni yn 2012.

"Mae'r caneuon yn sôn am y tyndra sydd yn wynebu pobl ifanc wrth ddewis rhwng bywyd y dref a bywyd cefn gwlad, rhwng gwarchod etifeddiaeth a llunio Cymru gyfoes yr unfed ganrif ar hugain; bydd hyn yn sail trafodaeth ddifyr gan holl aelodau'r cwmni, yn bobl ifanc ac yn staff proffesiynol."

Un o gyn-aelodau'r Cwmni Theatr sydd bellach yn Llysgennad i'r Cwmni yw Lynwen Haf Roberts.

Yn ddiweddar fe wnaeth raddio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae hi'n gweithio fel actores broffesiynol erbyn hyn gan ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau.

"Roedd cael bod yn rhan o gwmni theatr yn brofiad gwerthfawr iawn i mi," meddai.

Ffrwyth eu llafur

"Fe roddodd sylfaen dda i mi o ran hyfforddiant ond yn fwy na dim, roedd yn lle gwych i wneud ffrindiau a dod i adnabod pobl o bob rhan o Gymru sydd bellach yn ffrindiau da iawn i mi."

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, bod prosiect y Cwmni Theatr yn un cyffrous dros ben.

"Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld ffrwyth eu llafur y flwyddyn nesaf.

"Fe fydd y cyrsiau preswyl a gynhelir eleni yn gweithio ar y cynhyrchiad hwn yn ogystal â chynnwys nifer o weithgareddau fydd yn gosod sylfaen dda o ran perfformio."

Bydd tri chwrs Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd mewn tri lleoliad sef Gwersyll yr Urdd, Glan-Llyn, Llangrannog a Chaerdydd ym mis Gorffennaf eleni.

Mae Cwmni Theatr yr Urdd yn rhan o Rym y Fflam a ariennir gan Legacy Trust UK, sy'n dathlu'r Olympiad Diwylliannol yng Nghymru a chreu treftadaeth o Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd Llundain 2012.

Maen nhw a Choleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn cefnogi'r Cwmni Theatr.HEFYD
Edward H a'r sioe gerdd
30 Ion 10 |  Newyddion
Croeso gwresog i Blant y Fflam
28 Mai 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific