British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Mehefin 2011, 12:05 GMT 13:05 UK
Y Cofnod: Pryder am effaith penderfyniad

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Tan y llynedd, roedd Cofnod y Trafodion o'r cyfarfodydd llawn yn ddwyieithog

Mae pryder wedi ei fynegi am effaith y penderfyniad i beidio â chael cofnod cwbl ddwyieithog o drafodion cyfarfodydd llawn y Cynulliad ar ddatblygiad systemau cyfieithu peirianyddol ar gyfer y Gymraeg.

Yn ôl un arbenigwr gallai'r penderfyniad gael effaith ar allu systemau fel Google Translate.

Tan y llynedd roedd fersiwn ysgrifenedig dwyieithog yn cael ei gyhoeddi o'r Cofnod, Hansard Cymru.

Ond erbyn hyn dim ond areithiau Cymraeg sy'n cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi yn Saesneg.

Daeth dogfennau cefndirol ynghylch y penderfyniad i law Newyddion Ar-lein BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Ymhlith y bobl a fynegodd bryder am y penderfyniad oedd David Chan, o Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor.

Gwnaeth yn glir ei fod yn cyflwyno barn bersonol ac nad oedd yn siarad ar ran y brifysgol.

'Ergyd fawr'

Dywedodd y byddai rhoi'r gorau i gael cofnod cwbl ddwyieithog yn "ergyd fawr i'r gwaith o greu system cyfieithu peirianyddol sy'n gallu cyfieithu yn awtomatig rhwng Cymraeg a Saesneg".

Eglurodd fod systemau cyfieithu peirianyddol fel arfer yn dibynnu ar gorpws mawr o destun paralel i "ddysgu" yn awtomatig y gyfatebiaeth rhwng ymadroddion yn y ddwy iaith.

"Yn achos cyfieithu Cymraeg-Saesneg, y ffynhonnell fwyaf o bell ffordd sydd ar gael i ni yw cofnod y cynulliad, sydd tua 5 miliwn o eiriau," meddai.

"Mae systemau fel Google Translate, ac eraill sy'n cael eu datblygu, yn hollol ddibynnol ar dyfiant y cofnod i wella'r canlyniadau cyfieithu.

"Gallai cyfieithu peirianyddol effeithiol drawsnewid dwyieithrwydd yng Nghymru drwy ostwng y gost o gyfieithu (fel arf i hybu cyfieithwyr dynol nid trwy eu disodli)".

Daw i'r casgliad ei fod yn "hollbwysig i ddyfodol dwyieithrwydd yng Nghymru bod y cofnod cwbl ddwyieithog yn parhau i dyfu".

'Pitw'

Ychwanegodd Mr Chan ddydd Iau: "Canran eitha pitw o drafodion y cynulliad sy'n cael eu cyfieithu erbyn hyn, o'r Gymraeg i'r Saesneg yn unig.

"Mantais enfawr y cofnod cwbl ddwyieithog o ran datblygiad systemau cyfieithu peirianyddol oedd ei fod yn un ffeil, sydd gymaint yn haws na chwilio am ddogfennau gwasgaredig, er enghraifft, ar wefan pob cyngor sir.

"Ffactor pwysig arall yw bod cywair yr iaith yn amrywio cymaint mewn gwahanol ddogfennau tra roedd cywair y cofnod yn eithaf safonol, sy'n helpu cywirdeb cyfieithu peirianyddol.

"Mae colli'r cofnod cwbl ddwyieithog yn ergyd fawr, heb amheuaeth".

'Sefydliad gwirioneddol ddwyieithog'

Dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad eu bod wedi derbyn pob un o 29 argymhelliad y Panel Adolygu Annibynnol a gyhoeddodd adroddiad ar wasanaethau dwyieithog y Cynulliad ym mis Mai 2010.

Fe wnaeth Comisiwn y Cynulliad groesawu'r argymhellion gan eu bod yn "sail ragorol i gyflawni uchelgais y Cynulliad o ddod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog ac i wneud y defnydd gorau o dechnoleg gwybodaeth fodern er mwyn sicrhau bod busnes y Cynulliad yn fwy hygyrch ac yn sicrhau gwell gwerth am arian".HEFYD
Cam yn l i'r iaith?
19 Mai 10 |  Newyddion
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg
22 Medi 09 |  Newyddion
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific